Invitasjon til Forskningslogens møte lørdag 10. mars i Trondheim

Invitasjon til Forskningslogens møte lørdag 10. mars i Trondheim
   
||| ||| |||

Forskningslogen Niels Treschows arrangerer møte lørdag 10. mars 2018 kl. 14.00 i Ordenens hus i Trondheim

Forskningslogen setter opp historisk loge som ritualskuespill etter Polarstjernelogenes mestergradsrituale fra 1916.

Ritualet for mestergraden til de tidligere Polarstjernelogene var gjenstand for betydelige endringer ved sammenslåingen med Den Norske Frimurerorden i 1947. Forskningslogen vil gjennomføre et skuespill hvor ritualet fra 1916 blir fremvist i sin helhet. Dette fremstår i norsk språkdrakt, slik som det ble vedtatt på Jahresversamlung i Storlogen Zur Sonne i Karlsruhe i 1873.

Embetsverket denne kvelden vil bestå av brødre fra de tre Polarstjernelogene St. Olaf, Olaf Kyrre og Kolbein, som sammen vil gi brødrene den opprinnelige avslutningen av Polarstjerneritualet. Ritualet inneholder en rekke andre elementer enn det vi i dag finner i mestergraden.

Etter ritualskuespillet blir det vanlig taffel, hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen. Mester af Stolen er Forskningslogens Deputerte Mester, Jørund O. Gustavsen.

Møtet er åpent for alle brødre fra og med III grad, også for de som ennå ikke er medlem av Forskningslogen Niels Treschow.

Antrekk er mørk dress og taffelprydelser. Møtet finner sted i Trondhjems Provincialloges lokaler i frimurerlogen i Trondheim, Kongens gate 3. Påmelding skjer på e-post til Trondhjems Provincialloge på  eller ved å ta kontakt med Trondhjems Provincialloge på telefon 73 80 79 70

Med vennlig og broderlig hilsen

Leif Endre Grutle

Ordførende MesterSist redigert torsdag, 01 februar 2018 22:51