Invitasjon til Forskningslogens møte tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.30 i Ordenens Stamhus i Oslo

Br. Bluntschli, Polarstjerneritualets far.
Br. Bluntschli, Polarstjerneritualets far.  
Br. Bluntschli, Polarstjerneritualets far.|| Br. Bluntschli, Polarstjerneritualets far.|| ||

Få plasser igjen!

Forskningslogen Niels Treschow setter opp en historisk loge som ritualskuespill etter Polarstjernelogenes mestergradsrituale fra 1916.

Ritualet for mestergraden til de tidligere Polarstjernelogen var gjenstand for betydelige endringer ved sammenslåingen med Den Norske Frimurerorden i 1947. Forskningslogen vil gjennomføre et skuespill hvor ritualet fra 1916 blir fremvist i sin helhet. Dette fremstår i norsk språkdrakt som ble vedtatt Jahresversamlung i Storlogen Zur Sonne i Karlsruhe i 1873.

Embetsverket denne kvelden vil bestå av brødre fra de tre Polarstjernelogene Haakon, Kolbein og Olaf Kyrre som sammen vil gi brødrene et innblikk i den frimureriske avslutning av Polarstjerneritualet. Dette var siste grad og avslutningen av frimurervandringen for de gamle mestermurerne. Ritualet inneholder derfor også andre elementer en det vi i dag finner i denne graden.

Etter ritualskuespillet blir det taffel, hyggelige samtaler og diskusjoner ved kaffen.

Mester af Stolen er Forskningslogens Delegerte Mester, Jørund O. Gustavsen.

Møtet er åpent for alle brødre fra og med III grad, også for de som ennå ikke er medlem av Forskningslogen Niels Treschow.

Antrekk: Taffelantrekk med hvite hansker

Påmelding via Min Side

Forskningslogen Niels Treschow ønsker alle hjertelig og broderlig velkommen!

Sist redigert mandag, 06 mars 2017 11:13