×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 2

Ny Ordførende Mester i Forskningslogen høytidelig installert

thumb_kjell-om-alter

Lørdag 28. januar ble Kjell Juveth Johansen installert som Forskningslogen Niels Treschows tredje Ordførende Mester. Ordenens Stormester Ivar A. Skar sto selv for installasjonen, og foretok også avinstallering av tidligere OM Arne Hilmar Andresen. Andresen skal videre til andre og viktige oppgaver i Ordenen. Han gikk derfor av som Ordførende Mester i Treschow etter kun to år.
Den påtroppende Ordførende Mester holdt en spesielt god og, som mange påpekte etter taffelet, visjonær tale til brødrene. 
Installasjonstalen er for lang til å gjengis i sin helhet, men her gjengis noen utdrag fra talen.

kjell-om-alterLørdag 28. januar ble Kjell Juveth Johansen installert som Forskningslogen Niels Treschows tredje Ordførende Mester.

Den nye Orførende Mester ble fulgt av sine faddere, Kaare Stephensen (tidl. OM i Forskningslogen), Sigbjørn Wathne (Leoparden) og Ulf Lindgren (tidl. OM i St. Johanneslogen la Lumière i Stockholm).

Vakkert rituale

Installasjonsritualet fulgte i stor grad samme mønster som installasjon av andre Ordførende Mestere, med noen få unntak. Ordenens Stormester Ivar A. Skar sto selv for installasjonen, og foretok også avinstallering av tidligere OM Arne Hilmar Andresen. Andresen skal videre til andre og viktige oppgaver i Ordenen. Han gikk derfor av som Ordførende Mester i Treschow etter kun to år.

Ritualet er så nær det originale ritualet etter Hertug Karl man kan komme i dag. Det inneholder vakre og tankevekkende passasjer som er verdt å få med seg dersom man har mulighet til det.

Ivar A. Skar og Arne Hilmar Andresen.Ivar A. Skar takker Arne Hilmar Andresen.

Visjonær installasjonstale

Den påtroppende Ordførende Mester holdt en spesielt god og, som mange påpekte etter taffelet, visjonær tale til brødrene.

Installasjonstalen er for lang til å gjengis i sin helhet her, men her gjengis noen utdrag fra talen:

For snart 10 år siden formulerte vår første Ordførende Mester i sin stiftelsestale: Forskningslogen henvender seg til, og skal inspirere og engasjere alle. Og dette utsagnet rommer hele Forskningslogens bestemmelse. Siden stiftelsen har Niels Treschow arbeidet nettopp for dette.

Omfattende aktivitet

Logens størrelse og formidable aktivitet er også et poeng han tok for seg:

Til å være under 10 år er vi uten sammenligning Norges største Loge med 1297 medlemmer! Medlemstallet har dermed mer enn tredoblet seg siden stiftelsen i 2003, da antall medlemmer på stiftelsesdagen var 392. Til ikke en gang å være tenåring har vi publisert 17 forskningsartikler i det fellesnordiske forskningstidskriftet Acta Masonica Scandinavica. Samtidig har det blitt holdt over 30 logemøter i regi av forskningslogen, og over 30 andre foredrag eller instruksjoner i andre sammenhenger i utland og innland av embedsmenn tilknyttet Niels Treschow. Vi har bygget viktige relasjoner til andre lands forskningsloger. Og vi har brukt store midler og ressurser på å repatriere det som en gang ble frarøvet oss under 2. verdenskrigen og som nå er funnet i Moskva. Til å være 9 år gammel er jo dette en prestasjon!

Tidløs i tiden

I talen la han også til at embedsmenn fra Forskningslogen har vært sentrale i utarbeidelsen av både Strategiutvalgets- og Organisasjonsutvalgets innstilling som ble overlevert Stormesteren høsten 2011. Der ble Ordenens visjon for fremtiden lagt frem: «Tidløs i tiden». Dette er også en del av Forskningslogens fremtidsvisjon:

Ordenen er ikke tidløs, men frimureriet er det. Ordenen må være i tiden i sin formidling, med sin organisering, og i måten den henvender seg til brødrene på. Frimureriet er dog tidløst, men som en eldgammel skatt må den omsettes for å få ny verdi; for hva betyr vel symboler, allegorier og legender hvis vi ikke kan anvende dem på våre liv her og nå?

Kvalitet i arbeidet

Installasjonstalen omhandlet også hvilke krav til kvalitet som foreligger for logen. Forskningslogen skal ta ansvar for at de frimurerhistoriske kunnskaper som overleveres til de yngre brødre gjøres relevante og aktuelle. Kvalitet skal være Forskningslogens første varemerke.

Når brødrene leser om og tolker ritualene skal Forskningslogen ha vært der og kvalitetsikret kildemateriale, slik at brødrene skal være sikre på at det de leser og studerer er aktuelt og angår vårt frimureri. Vi skal gjennom våre logemøter, instruksjoner og foredrag formidle kunnskap om vår Ordens tilblivelse, og vise hvordan kunnskaper om det forgagne – vår eldgamle historie - kan bidra til bedre å forstå hvordan frimureriet angår våre liv her og nå. Forskningslogen skal altså ikke bli værende i fortiden, men bruke kunnskapen om vår historie til bedre å forklare brødrene av 2012 hvordan våre ritualer er ment å fungere og hvilke fantastiske budskap ritualene skjuler!

Frimurergrupper under Forskningslogen

Johansen åpnet også for at Forskningslogen ville arbeide for opprettelsen av lokale forskningsgrupper.

Ved opprettelsen var tanken at Forskningslogen skulle dekke et behov som verken instruksjonsmøter, broderforeninger eller studiegrupper dekker: Muligheten til et fast rom hvor brødrene kan få satt sitt ord på eget frimureri.

Dette har Kjell J. Johansen tenkt å følge opp:

Vi opplever nå at det rundt i vårt land er en økende interesse for vår Ordens tilblivelse og historie, og at en historisk tilnærming for å forstå våre graders innhold og budskap har fått økt aktualitet. Vi opplever grupper som møtes for å diskutere frimureriet, møtes for å dele kunnskaper om lokale frimureriske forhold, som er unike for akkurat dem. Og det er ikke noe tvil om at distriktene selv kjenner sin lokalhistorie best og sitter nærmest kildene! Forskningslogen vil derfor oppfordre til at slike grupperinger formelt opprettes, og vil tilrettelegge for at lokale forskningsmiljø skal få lov til spire og gro under Forskningslogens paraply.

Tilgang til Forskningslogens foredrag

Et mål for den nye OM er at flere av Ordenens brødre skal kunne dra nytte av Forskningslogens arbeid og foredrag. Han fremholdt at forskning også handler om formidling og opplysning. Forskningslogen skal ved hjelp av tradisjonelle og moderne kommunikasjonsmidler opplyse landets brødre om resultatene av arbeidet, det være seg gjennom symposier, internett eller andre egnede medier.

Og han ga et eksempel på hvordan dette kan gjøres:

Forskningslogens Symposium 2011 ble filmet, og senere ble det produsert en DVD som ble tilbudt brødrene. Dette ble en formidabel suksess! Vi har mottatt bestillinger på, og distribuert over 680er CDer og DVDer! Blant disse har hele 13 logebiblioteker i Norge bestilt biblioteksett som de tilbyr brødrene for utlån. Det er planlagt og satt i verk andre lignende produksjoner for kommende år, og i 2013 – da Forskningslogen fyller 10-år vil flere lignende produksjoner foreligge for landets frimurere; et viktig supplement til en dypere forståelse av frimureriet, og ikke minst for de som ikke har anledning til å delta på Forskningslogens arrangementer.

Installasjonsdagen var en flott opplevelse for de som deltok, og det blir spennende å følge logens arbeide i årene som kommer.

 

osm-kjell-installasjonOrdenens Stormester Ivar A. Skar og Kjell Juveth Johansen under taffelet.

kjell-ulf-taleFadder Ulf Lindgren holder tale og overrekker gaver til logen og den nye OM.

Sist redigert mandag, 05 mars 2012 13:38