Verba Masonica 2-2012

verba-masonica-2-2012Forskningslogen ga tidligere i år ut et nyhetsbrev som dengang ble kalt Forskningsnytt.

Forskningsnytt var ikke imidlertid ikke særlig murerisk i klangen. Det ble litt platt, liksom. Under et embedsmannsmøte i Forskningslogen Niels Treschow (FNT) kom man i snakk om dette. Broder skattmester, Rolf Nøstdahl, kom opp med forslaget, som øyeblikkelig ble antatt. Det nye navnet spiller selvsagt hen på det noe mer omfattende Acta Masonica, som er de nordiske forskningslogers felles årbok.

Acta er flertall av actum, som betyr handling. Verba er på samme måte også flertall av ordet verbum, altså ord. Nyhetsbrevet til Forskningslogen er ikke ment å være frimureriske handlinger, snarere bare noen ord om aktuelle hendelser innen frimurerisk forskning generelt og FNT spesielt.

Vi håper Forskningslogens medlemmer finner det lesverdig og vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger på form og innhold. Kontakt oss gjerne hvis du har noe du vil dele med brødrene i Forskningslogen Niels Treschow.

Til slutt minner vi brødrene om det romerske ordtaket:

Acta non verba! – Handling fremfor ord!

Sist redigert søndag, 09 mars 2014 15:42