Haugesund Kapitel Broderforening Nr. 805

Haugesund Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2020

Møtested: Frimurerlogen , Haraldsgaten 200, Haugesund 2020 VII grad VIII grad
Januar DK
Februar D

Møtene begynner: kl. 18.30

Spesielle møter

  • 13.01.20, kl. 18:00: Kollegiemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Haraldsgt. 200, 5525 HAUGESUND Telefon: 52721816 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91579472
Sekretær 41404257

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.