St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Hammere Nr. 164

Møtekalender for 2022

Møtested: Nedre Vollgate 19, Oslo 2022 I grad II grad III grad
Februar C - 24 C 10 C
Mars D - 24 C
April 21 C C
September 15 C - 29 FD
Oktober ø - 20 CS 13 C
November 10 ø - 24 C 17 C
Desember C - ø - 15 MCø

Møtene begynner kl. 18.30.

Spesielle møter

  • 27.01.22, kl. 18:30: Gjennomført stort kollegiemøte med HMS / brannvern gjennomgang
  • 17.02.22, kl. 18:30: Øvingsloge i logesalen i 3 etg.
  • 17.03.22, kl. 18:30: Øvingsloge i logesalen i 3 etg
  • 31.03.22, kl. 18:30: Studiegruppemøte i logesalen i 3 etg.
  • 22.09.22, kl. 18:30: Studiegruppemøte i logesalen i 3 etg. Det er i tillegg stort kolleigemøte i kaffesalen denne dagen.

Kontaktinformasjon

E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90108768
Ordførende Mester 48048666
Sekretær 90951981

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden