Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe Nr. 372

Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe

Møtekalender for 2017

Møtested: Dolmsundet Hotell, Hitra

 2017 I grad
April 12 
Oktober 11 
November 15 

Møtene begynner: kl. 19.00

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Harald Ulvan, Sandstaddalen, 7246 SANDSTAD E-post: