Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe Nr. 372

Hitra og Frøya St. Johannes Frimurergruppe

Møtekalender for 2020

Møtested: Dolmsundet Hotell, Hitra 2020 I grad
April
September 16 
November 11 

Møtene begynner: kl. 19.00

Spesielle møter

  • 16.09.20, kl. 19:00: Hitra Frøya Frimurergruppe feirer 10 års jubileum

Kontaktinformasjon

Postadresse: Harald Ulvan, Sandstaddalen, 7246 SANDSTAD E-post: