90 år og ny Frimurer lærlingebroder

0 år og 3 dager gamle Harry Hjelle opptatt som Frimurer lærlingebroder under Arcturus’ julemøte i Narvik 16. desember.|| 0 år og 3 dager gamle Harry Hjelle opptatt som Frimurer lærlingebroder under Arcturus’ julemøte i Narvik 16. desember.|| Foto: Terje Dahl||

Det er ingen hverdagskost i Den Norske frimurerorden å oppleve at en 90-åring starter på et helt nytt livsavsnitt og blir opptatt som frimurer lærlingebroder. Den 13. desember 2016 passerte Harry Hjelle dette betydelige antall år, og den 16. desember, 90 år og 3 dager gammel, ble han opptatt som medlem i St. Johanneslogen Arcturus i Narvik ved julemøtet. Som faddere stilte recipiendens sønn Odd Harry og Tidligere Provincialmester i Tromsø Provincialloge Kåre-Bjørn Kongsnes. Blant de som var til stede var også Provincialmester Per Trygve Kongsnes.

Uten at saken er undersøkt nærmere, må vel dette være verdensrekord hva alder på recipiend angår, - i alle fall innen Det Svenske System. 90 år og 3 dager i recepsjonsmøtet er vel den eldste recipiend de fleste av oss kjenner til.

At vår broder Harry er helt fersk blant frimurerbrødrene, betyr såvisst ikke at han er uten ordenserfaring. Den har han i rikeligere monn enn de aller fleste. Som medlem av Tempelridder Ordenen er han en av de med aller lengst fartstid. Her ble han, ifølge matrikkelen, opptatt allerede i 1948 i Ridder Templet Nordstjärnan i Gällivare, og har siden tilhørt Ridder Templet Kong Øystein i Narvik. Også hans far var Tempel Ridder. Og hans sønnesønn er frimurer, II grad - dermed fire generasjoner Ordensbrødre, - om ikke i samme Orden.

Innen Tempelridder Ordenen i Nord-Norge har br. Harry vært en av pionerene, og en av de virkelig ledende skikkelser som har bekledt en rekke embeder, både som (Ordf.) Mester i det lokale Tempel i Narvik og innen den ordensenhet som tilsvarer Frimurerordens Provincialloge. I 1998 hadde han 50 års medlemskap og ble tildelt hederstegnet som Ordens Patriark, og i 2005 ble han for sin innsats hedret med Ordenens høyeste utmerkelse Eklundmedaljen i Gull, som kan innehas av høyst 27 brødre i hele Norden. Han var på det tidspunkt også blitt tildelt Ordenes høyeste grad.

I sin takketale etter recepsjonen sa den nyopptatte broder; «Enkelte reagerer kanskje på min høye alder. Når man oppnår denne alder blir man uvegerlig noe ensom utenfor den nærmeste i familie. Jeg kunne satt meg ned og pleiet min ensomhet. Det gjør jeg ikke. Jeg søker nye venner, - det håper jeg at jeg finner her, mine brødre».

Ikke vanskelig å forstå at flere brødre kom og sa etter møtet; «Dette er den flotteste og sterkeste recepsjon jeg har vært med på». Annen fadder Kåre-Bjørn Kongsnes som selv også er Tempelridder, kunne ved taflet overbringe personlige hilsener til den nye broder fra begge Ordeners Stormestre.

Broder Harry Hjelle har mange, mange brødre med medlemskap i begge disse to særdeles nært beslektede Ordener. Samtlige gratulerer ham hjertelig, - både med 90 års jubileet og med hans opptakelse som frimurer!