Logebygget i Narvik har fått installert stolheis

||| ||| Foto: |||

Logebygget i Narvik med sine tre etasjer samt en mellometasje benyttes til logemøter for Frimurerlogene i Narvik, samt av Marialogen og Fiducia.
Bygget benyttes også til andre arrangementer slik som felles møter, begravelser, sangøvelser og andre tilstelninger. Slik benyttes mange av logebyggene i Norge.

Da bygget ble oppført var ikke det å installere heis et tema og ble dermed ikke prioritert. Etter som årene har gått så har behovet for enklere adkomst imellom etasjene blitt et mere aktuelt tema og logestyret tok tak i denne utfordringen og satte ned en gruppe på fire mann for å jobbe fram tilbud på stolheis våren 2021. 

thumbnail Prosjektgruppa for stolheis

Prosjektleder Odd-Harry Hjelle sammen med de øvrige i gruppa var meget stolt. På bildet over, overrekker arbeidsgruppen stolheisnøkkelen  til Logestyret.

Målet var å få stolheisen installert til årets julemøte i Johanneslogen 10. desember 2021. Etter budrunder og innhenting av flere tilbud ble Stannah AS foreslått som leverandør.
Allmøtet i logen gav sin tilslutning 6. oktober og torsdag 2. desember ble stolheisen høytidelig overlevert i fra arbeidsgruppen til Logestyret.

 

thumbnail Morten

Ordførende Mester Andreas Morten Stamland klippet snoren på vegne av logestyret.

Logen er veldig godt fornøyd med resultatet. Stolheisen tar ikke mye plass i trappa og hindre ikke daglig gange. Heisen er lett å betjene og gir en veldig god hjelp til de som trenger det. 
Vår løsning er vi sikre på blir til en god hjelp i logebygget og vi anbefaler en slik løsning.

Ønskes det noe informasjon om vårt arbeide og valg kan det tas kontakt med logen i Narvik.

 
Sist redigert tirsdag, 07 desember 2021 09:38

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden