Invitasjon til felles gudstjeneste i Fagerborg kirke søndag 25. februar kl 11:00

Invitasjon til felles gudstjeneste i Fagerborg kirke søndag 25. februar kl 11:00
  By Anne-Sophie Ofrim (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
|| || By Anne-Sophie Ofrim (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons||

Ordensballet er i år lørdag 24. februar. Som vanlig blir det gudstjeneste dagen etter – dvs. søndag 25. februar.
Denne er kl. 11.00 i Fagerborg kirke og blir forrettet ev Kristian Lassen og Ingar Samset. I tillegg deltar en blåsegruppe under ledelse av Bjørn Bergholtz.
Etter gudstjeneneste innbys det til kirkekaffe i Fagerborg menighetshus, med kåseri av Anders Kjuus med tittel: ”Der henger presten til far og andre historier”.

Gudstjenesten er åpen for alle, også de som ikke deltar på Ordensballet.