Fiducia er et trivselstilbud til alle eldre frimurere og enker etter frimurere, samt Marialogens eldre medlemmer (eldre = pensjonister).

Det er ingen medlemskontingent, men det betales inngangspenger for å dekke maten som serveres på møtene.

Det er alltid foredrag eller underholdning og møtet avsluttes med loddtrekning. Overskuddet går i sin helhet tilbake til deltagerne, enten som bidrag til reiser eller annen felles hygge.

Grunntanken ved stiftelsen av Fiducia, er å skape et uformelt samlingspunkt for den eldre generasjon, der det sosiale innhold er av største betydning. Formålet er å nå de som kanskje ikke har så stort nettverk og skape en møteplass og et lite lyspunkt i den grå hverdagen. Det avholdes 4 møter i året.

I tillegg arrangeres det turer og utflukter en til to ganger i året, gjerne en 4-5 dagers tur på våren og en dagstur tidlig på høsten eller ettersommeren.

Første møtet i Fiducia, Moss, ble avholdt 18. desember 1979 og vi har dermed passert 40 år. Fiducia i Stamhuset ble stiftet i november 1969 mens Bernhard Paus var Ordenens Stormester.

Kontaktinformasjon:

Formann:       Odd Bakke, 90553331, e-post:  

Nestformann: Per Erik Claussen 91750970, e-post:

I forbindelse med Oscar til de syv Bjerges årsloge mandag 13. januar, ønskes Ordførende Mester logens brødre et godt nytt år. Hans hilsen gjengis i sin helhet her:

"Godt nytt år ! 

Vi står i dag på terskelen av et nytt år i Oscar tds Bjerge sin historie. Oscar har, med unntak av krigen, drevet uavbrutt siden 1875, og vår 145. høytidsdag er om en uke. Vår historie består av å mange ting: medlemmer som ikke er lenger, bygninger som ble for små og bygninger som har brent opp. Men vi her, under den samme stjernehimmelen som da vi ble stiftet i 1875. 

Informasjonsdirektoriet arrangerer et seminar for alle redaktører i lokale blader og lokale webredaktører 1. mars kl 1100-1700. Formålet med seminaret er å gi kunnskap om redaktørrollen, hva vi bør skrive om og hvordan vi kan øke inntektene av de lokale bladene. Et godt kvalitativt blad er med på å knytte kontakt mellom logene og brødrene, og seminaret vil kunne bidra til at redaktørene får påfyll i dette arbeidet. Det har vært etterspørsel etter et slikt seminar, og vi ønsker at dette skal bli en lærerik dag med mulighet til å knytte kontakt med andre redaktører til felles nytte.

Seminaret er gratis, men hver enkelt loge/broderforening må selv dekke sine reisekostnader. Påmeldingsfrist er 1. februar 2020. Påmelding sendes på e-post til .

Detaljert utkast til program er sendt til de enkelte logene. 

Er du interessert i å vite mer om hva frimureriet er, og hva det betyr å være en del av Den Norske Frimurerorden? Ordenen arrangerer felles informasjonsmøte for alle logene i Ordenens Stamhus i Oslo, lørdag 29. februar kl. 1300. Her kan brødrene ta med seg venner og familie.

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen, og hvordan man kan bli medlem av Den Norske Frimurerorden.

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Den Norske Frimurerorden.

Møtet passer godt for deg som vurderer medlemsskap hos oss, og det er en fordel om du har med deg en eventuell livsledsager.

Møtet vil vare ca. 2,5 - 3 timer og inneholder blant annet:

  • Foredrag om frimureriet 
  • Ung broder – om å være en ung mann i frimurerlogen.
  • Gift med en frimurer – hva vil det si at min mann er frimurer?
  • Frimureri og habilitet 
  • Kritikk mot frimureriet gjennom årene 
  • Det svenske system og kristendom 
  • Spørsmålsrunde
  • Det vil bli musikalsk underholdning og enkel servering i pausen.

Det vil også bli anledning til å se seg omkring i lokalene i Stamhusets 2. etasje, og vi stiller med brødre som kan svare på spørsmål.

Vi ber om påmelding med navn på deg, og de du tar med deg senest 24/2-20. Klikk på knappen under for å komme til påmeldingsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er obligatorisk. 

Påmeldingsskjema

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser. Møtene er siste fredag i måneden og starter kl 1130. Vi starter med ofte et lite foredrag eller innspill. Det blir servert varm lunsj. Deretter blir det åresalg og møtet er ferdig ca. 1330. Møtet i mai er en dagstur med start 0900 og ankomst og retur ca1630. Desember  julemøte med start kl 1100. Det vil komme oppdatert informasjon på denne siden. Planlagte møter i år er:

Vår:  31/1 - 28/2 - 27/3 - 24/4, sommertur mandag 25/5

Høst: 25/9 - 30/10 - 27/11, Julemøte 11/12

Frimurernes Sangforening i Bergen ble stiftet i 1875, og feiret således sitt 140-års jubileum i 2015. Koret har i dag rundt 40 aktive medlemmer, og medvirker rituelt i noen logemøter. I tillegg til de aktive medlemmene, har vi også ”passive” medlemmer. Koret har sitt eget rom – ”Sangerloftet” – der alle interesserte er velkommen, både til øvelsene onsdag kveld, men er også hjertelig og broderlig velkommen til våre månedlige ”Langbord”, der vi synger, spiser og drikker – og synger enda mer…

Les mer i vedlegget!

Følg denne link til sangforeningens hjemmeside: https://frimurer.no/sang-musikk/frimurernes-sangforening-bergen

Se vårt videoinnslag og hør Ordførende Mester Øyvind Kvalnæs fortelle om Juniorloge.
I korte trekk sier Kvalnæs at en Juniorloge betyr at våre sist ankomne brøde, fra  I til III grad, skal gjennomføre møtet, 21. januar 2020. Møtet er med recepsjon. 

"Det er første gang dette gjennomføres her i Bodø og vi ønsker alle våre brødre velkommen til dette historiske møtet", sier Kvalnæs. Så sett av 21.01.20 i kalenderen og være med å støtte våre yngre brødre som er modige nok til å ta denne utfordringen. 

Konserten med Wolfgang Plagge er utsatt til 20. mars.

På dette møtet blir det derfor allsang og hygge. 

Møtet starter 24. januar: kl 11.30. Fremmøte og registrering fra kl 11.00.

Velkommen til god mat og god underholdning. Det hele satt i stand for pensjonerte brødre med og uten følge, uføretrygdede, og enker etter brødre.

Medlemskap koster ikke noe. Man betaler for: Et varmt måltid og kaffe. For tiden kr 170,-

Hjertelig velkommen.

Nytt nummer av bladet kan lastes ned under denne teksten. 

For at du skal motta informasjon fra Ordenen, din egen loge, fra logens sekretariat, møteinvitasjoner, mm, er det viktig at vi har din kontaktinfo. Denne oppdaterer du ved å logge deg inn på "Min side". Her følger link til artikkel som ligger på Den Norske Frimurerorden sin web side:

https://frimurer.no/informasjon/ny-paloggingsrutine-for-min-side