Andreaslogen Vestfold inviterer til seminar lørdag 25.januar kl. 1000 - 1400 i Logens lokaler i Peder Bogensgt.2, Sandefjord. Seminaret er åpent for alle brødre fra og med IV/V grad.

Program:

0915-1000. Registrering, betaling og en kopp kaffe.

1000. Velkommen v/tidl. OM Torbjørn Hestnes.

1010. OM i Andreaslogen Vestfold Jens Chr. Mikkelsen: «Fra Norden til Sønden».

1040. Dep.M. i Andreaslogen Kronen Oddgeir Bjørli: «Frimureriet på tvers av landegrenser og systemer».

1110. Taler i Johs.logen Orion Gjert Langfeldt: « Fra Johs.logen og gjennom Andreaslogen».

1145. Lunsj

1245. OM i Sandefjord Stewardsloge Egil Kongsbakk: «Andreaslogen og veien videre».

1315. Storm.Prokurator Erling Lyngtveit: «Ordenen i en brytningstid; personvern og organisatoriske endringer».

1400. Avslutning.

Vi setter av tid til en kommentar-/spørsmålsrunde etter hvert foredrag. Deltakeravgift inklusive lunsj kr.250,00. daglig antrekk. Det vil også i år bli utlodning under lunsjen.

Påmelding til Torbjørn Hestnes innen 24. januar til: e-post eller SMS tlf. 97664465,

Velkommen til en lærerik lørdag i Andreaslogen vestfold!

I 2020 har St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur Sonne Bayreuth, i tiden som Den Norske Storloge Polarstjernen, og i Den Norske Frimurerorden.

I instruksjonsloge 27.1 setter vi med bistand fra Forskninglogen Niels Treschow lys på to interessante temaer i denne lange historien:

Deputert Mester i Forskningslogen Niels Treschow, Jørund O. Gustavsen, vil holde foredrag med følgende tittel; "Ritualutvikling fra 1700-tallet og fram til innføringen av Polarstjernefrimureriet i Norge i 1882".

Delegert Mester i Forskningslogen Niels Treschow, Frank E. Sæther, vil holde foredrag med følgende tittel; "Sammenslåing, samarbeid og ritualrevisjoner. Polarstjernelogenes situasjon fra 1947 til i dag"

Møtet begynner kl. 18.30 som vanlig, og vil være en usedvanlig fin anledning til å besøke Loge Haakon i jubileumsåret.

St. Johanneslogen Haakon og Polarstjernefrimureriet vil bli satt høyt på agendaen i jubileumsåret. Hold også av 9.3.2020. Da vil Forskningslogen Niels Treschow vise Storlogen Polarstjernens opprinnelige lærlingegrad som ritualskuespill. Vi kommer tilbake med annonsering av denne begivenheten og andre anledninger utover i året.

Jubileumskomiteen,

S. Johanneslogen Haakon t.d.t.L

Frelsesarméen i Bergen takker brødrene fra Carl og Oscar som stilte opp og passet grytene ved Galleriet og på Festplassen. Uten brødrenes innsats, ville det ikke vært mulig å stille vkter slik det lot seg gjøre i år. Når det gjelder e-posten vi opererer fra, alle problemene med e-poster som kom i retur, spam, osv, er dette nå løst. Ny e-post adresse er klar til neste års dugnad.

Hilsen Vegard og Olav

Loge Gustav Til Den Ledende Stjerne og Loge Den Gyldne Nøkkel inviterer til felles informasjonsmøte i Frimurerlogen i Drammen.
Informasjonsmøtet er åpent for alle. 
 
Vi får besøk av Ordenens Tilsynsmester, Dag Morfelt, som vil holde et interessant foredrag.
 
Opplev foredrag og vakker musikk i Stjerne-salen. Etterpå samles vi i Riddersalen til kaffe og litt å bite i.

Muligheter for samtaler rundt bordene og spørsmål til foredragsholder.

Her er noen spørsmål vi ofte får:

 • Hva er Logens hemmeligheter?
 • Hva er grunnlaget?
 • Hvem kan bli medlemmer?
 • Hva kreves av medlemmene?
 • Er det møteplikt?
 • Hvordan fungerer gradssystemet?
 • Hvilket forhold er det mellom Logen og Kristendommen?
 • Hvordan er medlemsmassens sosiale profil?
Karakteristisk for Frimurerlogen:
 • Egenutvikling og personlig vekst
 • Fellesskap med mening
 • Pusterom i hverdagen
 • Livsverdier
Det hadde vært hyggelig å se deg hos oss. Ta gjerne med familie/venner.
Ingen krav – ingen forpliktelser.

Beregnet varighet ca. 2 timer.
 
Kontakt sekretariatene om du har noen spørsmål:

Gamle Kirkeplass 5, Drammen

Juleuutgaven av medlemsbladet for Loge Carl Johan er nå tilgjengelig på nett.

 

Den Lysende Skotske St. Andreaslogen St. Eystein inviterer til St. Andreaslørdag, 14. mars.

Dette er ett endags seminar om St. Andreasfrimureriet for brødre med minst VI grad.

Vi setter stemningen kvelden før, fredag 13. mars 2020 med dette arrangementet:

Midnattsgudstjeneste i Nidarosdomen, landets nasjonalhelligdom kl 23.00 ledet av Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset. Denne gudstjenesten er åpen for alle.  

Solist: Are Hembre Kantor: Øivind Netland

Husk penger til kollekten – ingen påmelding til Midnattsgudstjenesten

PROGRAM – ARRANGEMENT LØRDAG 14. MARS

07.45 Dørene åpnes for registrering og betaling for lunch og drikke.

Foredrag i storsalen i andre etasje. Laveste grad er VI grad.

08.30 Musikkinnslag – Storsalen - v/Torstein Siegel

08.40 «En hilsen fra Den Lysende Skotske St. Andreaslogen St. Eystein» Arnt Erik Svensson, Ordførende Mester 

08.45 Foredrag I: Representant for Den Norske Frimurerorden

09.30 Foredrag II: Kristian Drage: Med hjerte i hjertet av frimureriet  

10.20 Musikkinnslag i St. Johannessalen – Solist: Are Hembre Kantor: Torstein Siegel        

10.25 Kaffe og kjeks i Rococosalen      

10.45 Foredrag III: Gunnar Nyström   

11.45 Magisk innslag v/ magiker Kåre Svingen            

12.00 Lunch – roastbeefsmørbrød og varme småpoteter.

13.00 Minikonsert i storsalen med NIDAROSDOMENS GUTTEKOR Kantor: Øystein Løvli

Nidarosdomens Guttekor er Norges eldste guttekor. De deltar regelmessig ved gudstjenester i Nidarosdomen og holder en rekke konserter rundt i Norge, Europa, Nord-Amerika og Asia. Koret regnes som et av de ledende guttekorene i internasjonal sammenheng. Opprinnelsen til koret finner vi allerede på 1100-tallet da stenhuggernes sønner fikk undervisning av prestene i Nidarosdomen og som til gjengjeld måtte synge i gudstjenestene. 

 13.30 Foredrag IV: Jørund O. Gustavsen presenterer forskning av helt ny dato.

14.15 Foredrag V: Andreas Önnerfors, Copiale Manuskript

15.15 Kaffe i Hjørnestua og Peisestua                                         

15.30 Foredrag VI: Ingar Samset går i dybden på deler av ritualene. 

 16.30 Avslutning med takk til foredragsholdere, og alle de som har bidratt til denne dagen.

Antrekk for dagen: pen fritid

Bindende påmelding til andreaslørdagen sendes til:

E-post:  eller på tekstmelding/telefon: +47 92 66 02 83

Siste frist for påmelding er torsdag 12. mars 

Les bladet her:https://adobe.ly/35mVeD6

Du kan også laste ned bladet som PDF under denne teksten.

I forbindelse med utskillelsen av Landslogens Provins fra Den Norske Store Landsloge, er vi i ferd med å oppdatere møtekalendre for begge loger.

Disse vil være korrekt oppdatert i løpet av kort tid.

Den Norske Store Landsloge vil ha ansvaret for Minnelogen, Ordenens Store Høytid og XI grad. 

Alle andre møter vil bli gjennomført av provinciallogen, som nå heter Landslogens Provins.

 

Rosebladet 3-2019 er tilgjengelig for nedlasting under denne teksten.