14. november ble gaven på en million kroner overrakt i Ordenens Stamhus i Oslo. «Det er god gammel frimurerisk tradisjon å støtte formål som kommer barn og unge til gode. Dette har nok sine røtter i gammel tid, da barn som ikke hadde noen voksen person til å forsørge og beskytte seg, kunne gå en særdeles utfordrende fremtid i møte», sa Bjørn O. Bergholtz.

I et møte i Det Store Råd 15. november 2018 ble Ragnar Tollefsen valgt til ny Ordenens Stormester.
Han tiltrer sitt embede ved en installasjon i Ordenens Stamhus 29. november.

Tidligere har han hatt følgende embeder:
• Vikar Taler og Vikar Annen Bevoktende Broder i St. Johanneslogen Oscar t.d. kronede Bøg
• Taler og Annen Bevoktende Broder i St. Johanneslogen Astra t. d. syv Hav
• Vikar Taler, Viceordførende og Ordførende Broder i Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening
• Ordførende Mester i Sandefjord Stewardsloge.
• Første Overbevoktende Broder, Annen Storbevoktende Broder, Deputert Mester og Ordførende Mester i Landslogen.
• Stormesterens Stattholder og Stormesterens Prokurator i Den Norske Frimurerorden.

Det Store Råd består av alle brødre med XI grad i vår Orden. Stormesteren er ikke underlagt noen annen frimurermyndighet, nasjonalt eller internasjonalt. 

Endelig er det klart for påmelding til Nyttårsballet 2019 

Ikke vent med å melde deg på. Vi venter stort frammøte, og vi tror at alt er lagt til rette for en meget hyggelig aften. Er du ”singel” er du like hjertelig velkommen.

I våre gamle og ærverdige salonger skal vi hygge oss sammen.

Kuvertpris:          Kr 900,-.

Antrekk:              Galla med hvit vest

Påmeldingsfrist:  Snarest. Påmelding TRYKK HER 

Påmeldingen skal inneholde fullt navn på de/den påmeldte, adresse, tlf nr samt mailadresse. Grunnet Polonese, stopper vi ved 150 påmeldte.

 Eventuelle spørsmål kan rettes til  telefon: 951 30 700 (Olav)

                           

 

 Torsdag 1. november ble Ole Martin Erikstad innsatt som Ordf. Broder i Bodø Kapitel Broderforening. Installasjonen ble foretatt av Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes. Det ble en gripende stund for de mange brødrene som deltok. Til stede var også Bodø Frimurer Sangkor. Det gjorde sitt til at innsettelsen ble en minnerik seremoni. Ved en lunsj tidligere på dagen ble Kjell Krey Dagsloth takket av med gaver og varme ord, samtidig som Ole Martin Erikstad ble ønsket velkommen i embedet.

Stella Polaris avholdt seniorloge mandag 29.10.18, hvor Ordenes Stormester Tore Evensen med følge var til stede sammen med 96 lokale brødre.

Før Seniorlogen var det som sedvanlig Stjernestund, hvor en broder legger frem sine tanker om et tema innen frimureriet. Denne gang var det Stormesteren som innledet. Det kom det over 60 brødre (ny rekord) og arrangementet måtte flyttes til Stjernesalen.

Brødrene fikk oppleve en opplagt og inspirerende Stormester som engasjert fortalte om sitt frimureri. Han fortalte blant annet om den indre prosess med å lære seg selv å kjenne, slik at man blir trygg på seg selv og sine holdninger og meninger. For deretter å kunne glemme seg selv, for så å kunne hjelpe andre. Det sentrale spørsmålet er: hva kan jeg gjøre for å hjelpe mine medmennesker? Det hele basert på troens mysterium som grunnlag for vårt arbeid.

Stjernestunden ble en fin «oppladning» til seniorlogen, som også ble en svært god opplevelse for de fremmøtte brødre.

St. Andreaslogen Hålogaland avholdt sin 63. høytidsdag tirsdag 23. oktober. På møtet deltok Deputert Provinsialmester i spissen for nesten 100 frimurerbrødre. Gjester og frammøtte brødre kunne glede seg over et vellykket møte med presisjon og verdighet. Dep Mester takket en avholdt og respektert OM, Olav Andreassen, i en personlig og direkte tale. Bodø Frimurerkor deltok som sedvanlig, og berørte samtlige med både tone og innhold.

Vi har mottatt en takk fra Landsgruppen av helsesøstre NSF for Fellesgaven 2016, og oppfordrer brødrene til å se på det viktige arbeidet som Ordenen har støttet:

Hei, vi var jo så heldige å motta Frimurerlogens fellesgave i 2016.

Må si vi er glade for å kunne vise dere at vi har fått mye ut av pengene.

18. oktober 2018 var det jubileum i Ordenens Kapitelfrimureri på Sørlandet. Sørlandet Kapitel Broderforeningen feiret da hele 25 år som Landslogens forlengede arm i sør og i denne setting deltok både Ordenens Stormester Tore Evensen og Ordførende Mester i Landslogen Ragnar Tollefsen, med følge.

Denne torsdagen ble en fantastisk dag for alle oss som var tilstede i Kirkegaten 2. i Sørlandets hovedstad Kristiansand. Musikk og en klassisk konsert sto i fokus med broder Hjörleifur Valsson på fiolin sammen med vår lokale kantor Johann Varen Ugland på orgel. Begge logekorene var også tilstede på sanger-loftet, noe som løftet møtet til et nivå vi skjeldent opplever.

Av øvrige høydepunkter kan det nevnes foredraget til OSM og 25 års historien fremført av Gjert Langfeldt.

Lørdag 13. oktober gjenlød salongene i Bodø Frimurerloger av vakker korsang. Utenforstående som passerte på gaten måtte vel tenke at selv ikke på lørdagene tar frimurerne fri. Nå skal det riktignok sies at det er ikke hver lørdag sangerbrødrene setter hverandre stevne.

Vi er inne i en litt stille periode nå, og det gir anledning til å øve inn nye sanger. Vi har begynt å forberede oss på sangerstevnet som vi skal arrangere i 2020, sier korets formann, Eilif Ludvigsen. Han legger til at på korets øvinger, på mandager, blir det som oftest bare tid til  perfeksjonere seg på allerede innøvde sanger. Nå går koret inn i en hektisk periode med høytidsdag i Andreaslogen, Allehelgenssøndag og kirkekonsert, og ikke minst alle julelogene.

Men en hel lørdag fra 10 til 18, gir mulighet til mer enn bare ren øving. Formannen legger vekt på at tid til rent sosialt samvær, og det å nyte mat og drikke sammen, er svært viktig for trivsel og samhold. I tillegg er dette en mulighet for å få med nye medlemmer i koret. Interesserte kan komme å høre på, kjenne på miljøet, og forhåpentligvis fristes til å delta.

Sang og musikk er viktige elementer i frimureriet. Slike kulturaktiviteter er også en mulighet til å bli bedre kjent med brødre i andre sammenhenger en bare de oppsatte møtene. Derfor: Har du tid og lyst, - bli med i koret! Der er du velkommen!

I St. Johanneslogen Saltens høytidsmøte 20. september 2018, ble Olav Hogstad og Reidar Antonsen tildelt Honnørtegnet.

Hogstad tok initiativet til opprettelsen av Meløy og Gildeskål frimurergruppe. I fem år har han ledet frimurergruppen på en forbilledlig måte. Den er blitt et naturlig samlingspunkt for Midnatsol og Saltens brødre i regionen. I tillegg er Olav Hogstad med i Østenkollegiet i St. Johanneslogen Salten.

Reidar Antonsen er Bodølogenes husinspektør. Han har i mange år ledet vedlikeholdet av det ærverdige og vakre logebygget i Bodø. I tillegg til de mange timene han bruker i verkstedet, deltar han aktivt i rigging av møtelokaler, og har inntil nylig vært aktiv i embedsverket.

Vi gratulerer!