Frimureri er et personlig anliggende. Hver enkelt har som mål å bli et bedre menneske til beste for familie, kolleger og venner. I dette arbeidet benyttes en læremåte som er full av symboler. Det kreves litt innsats for å finne en egen forståelse. Til hjelp i dette arbeidet innførte St. Johanneslogen Midnatsol et 15 minutters foredrag over ulike emner før hvert logemøte. Da tilbudet ble borte etterlot det et savn hos mange. Men nå er tilbudet tilbake!

Øyvind Kvalnæs, OM i Midnatsol sier det slik: «Det har vært en pause, vi har reorganisere oss litt og fått en ny innfallsvinkel. Det legges vekt på at innlederne har klare budskap i et forståelig, dagligdags norsk. Hovedmålgruppen er yngre brødre, men vi håper at alle, uansett grad, blir inspirert og får konkret kunnskap de kan bygge videre på.»

Olav Rustad er utnevnt til ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge.
Installasjonsdato er 28. februar 2019.

St. Johanneslogen Midnatsol feiret sin 95. høytidsdag tirsdag 29. januar. Under kveldens festmiddag kunne Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes, gratulere Midnatsol med 95 årsdagen, denne gangen på sin egen 68 årsdag! Han takket for en logekveld i Bodø, «også denne gang en rik og fin opplevelse».

Midnatsols høytidsdag ble markert i tradisjonelle former. Logens historie ble referert, sangkoret skapte igjen en spesiell høytidelig stemning, og til kaffen etter taffelet, var det bløtkake. Ved taffelet overrakte Midnatsols Ordf. Mester, Øyvind Kvalnæs, en blomstergave til Per Trygve Kongsnes med takk for at han selv på sin egen fødselsdag, prioriterte et logemøte i Bodø. Gaven ble etterfulgt av «Et norsk hurra!» fra koret.

Bodølogenes nyttårsball gikk av stabelen lørdag 26. januar. Arrangementskomiteens formann, Olav Andreassen, kunne ønske 150 festkledde deltakerne velkommen. Ute var det kuldegrader, men innendørs i salongene var det en varm og forventningsfull atmosfære. Etter velkomstdrink og bli-kjent-fase, var humøret helt på topp og forventningene høye, da herolden ropte inn til festmiddag. Parvis toget elegante damer med sine ledsagere i kjole og hvitt, inn i Bodølogenes stilfulle og vakre spisesal.

Der ble det servert skalldyrssalat til forrett, lammestek med fløtepoteter til hovedrett og hjemmelaget karamellpudding til dessert. Maten smakte vidunderlig godt og dette ble spisset ytterligere av utvalget av viner.

Under middagen var det underholdning. Operasangerinnen Karoline Åseng sang så vakkert at man ble helt betatt. Flørtende danset hun seg langsmed bordene, men hun framførte utdrag av flere kjære og kjente verk, av blant annet Mozart og Lehar. Hun ble godt assistert av en like lekende Gro Bergrabb på piano. Senere under middagen bidro Svenn Holdahl til den gode stemningen med alvor og skjemt, i sin tale for damene.

Etter middagen måtte den planlagte polonesen dessverre utgå, men det la ingen demper på utfoldelsen på dansegulvet. Her var gleden og innsatsen stor, til tonene fra smektende dansemusikk, framført av Janos Cseke.

For en kveld, og for et ball! Om to år er det heldigvis dags igjen!

Broderbladet 2-2018 ligger tilgjengelig som vedlegg under denne teksten.

St Johanneslogen Orion tdt Floder har lang tradisjon for å arrangere studiekvelder for brødrene. Brødrene i I, II og III grad inviteres til uformelle samlinger i logelokalene i Kristiansand. Vanligvis er brødrene delt inn i grupper i henhold til grad. Talerkorpset har stilt seg til disposisjon for å lede en uformell dialog om de enkelte graders innhold.

Oppstart Vårmøte mandag 11. mars

Etter et par års hvile tas dette arbeidet opp igjen i 2019. Det første møtet er berammet til 11. mars. Vi starter møtet klokken 1930 og bruker gjerne 1- 2 timer etter samtalenes gang og brødrenes interesse. Det viktigste er dialog og at så mange stemmer som mulig blir hørt. Intet spørsmål er for lite, intet spørsmål er for stort. Denne første møtekvelden i mars må vi se på som en restart av studiegruppene og det blir avgjørende å høre noen synspunkter fra brødrene om videre behov og ønsker. Orions Broder Taler vil i dette første møtet holde en historisk instruksjon om den første norske frimurerhistorie fra 1749 til 1818 og belyse utviklingen av frimureriet i Sverige og dannelsen av det svenske system og det svenske systems innføring i Norge i 1818. Det første møtet under det svenske system i Norge ble avholdt i III grad den 20. november 1818. Innføringen av det svenske system i Norge har således 200 års jubileum i disse dager. Etter denne historiske introduksjon til forståelse av viktige elementer av I grads rituale, håper vi på en felles diskusjon om studiegruppenes framtid.

Høstmøte 21. oktober

Høstmøtet er berammet til mandag 21. oktober. I utgangspunktet tar vi da sikte på å dele brødrene inn etter grad. Vi håper på god deltagelse. Alle brødre med I, II og III grad er målgruppen. Deres faddere har en særlig utfordring i å stimulere til frammøte. Andre brødre, også fra Flikke og Fraternitas, er hjertelig velkomne. Møtene vil bli annonsert i Logeplanen/logefolderen for 2019, i Frimurerbladet Agder og på nettet på frimurer.no.

Vi tar sikte på at aktuelle brødre også vil motta en mail om praktiske opplysninger når vi nærmer oss møtedatoene.

Begge møter starter kl 1930.

 

Vår nye Stormester Ragnar Tollefsen besøkte Tromsø torsdag 17. januar. På formiddagen ble det avholdt møte med alle Ordførende Mestre i Tromsø Provins. Stormesteren redegjorde der for sitt program og hvilke endringer som var og ville bli gjennomført. Det var en svært positiv og konstruktiv dialog mellom Stormesteren og de Ordførende Mestre.

Om kvelden var det møte i VII grad, hvor 102 brødre deltok! Provincialmester Per Trygve Kongsnes tildelte i møtet broder Harald Johansen Honnørtegnet til Tromsø Provincialloge. Stormesteren tildelte broder Roger Westmark Stormesterens Fortjenstmedalje. Et godt og flott møte mellom nordnorske brødre og en smilende og svært opplagt Stormester.

Foto: Vidar Anderssen

Logen St. Olaus til de tre Hammere er den fjerde St. Olaus logen i Stamhuset i Oslo. Logen arbeider etter det svenske system.

Beslutningen om å etablere en ny St. Johannesloge kom etter at Ordenens ledelse ønsket flere og mindre loger i Stamhuset og hovedstadsområdet i 2017. Fire loger ble utredet, herunder en dagloge.

Christen J.Ø. Fredriksen fikk oppdraget med å utrede muligheter for å etablere en loge som skulle virke etter det svenske system i Stamhusets 3. etasje. En arbeidsgruppe ble nedsatt i mai 2018 og kom snart frem til at mulighetene til å gjennomføre prosjektet i høyeste grad var tilstede.

Etter 6 måneders arbeid var det meste brakt i orden og et andragende med 85 stiftere ble i november 2018 innsendt til det Høye Råd for uttalelse, og dette ble anbefalt i Det Høye Råds i møte 13. november og vedtatt av Ordens Stormester Tore Evensen som en av hans siste embetshandlinger 15. november.

Logen har ved oppstarten et meget erfarent embetskollegium og gode vikarer som vil være med å bygge det gode og tette miljø som vi mener at en mindre loge skal ha. Dette vil gi oss et godt læringsmiljø og knytte logens brødre sammen på en måte som man ikke like lett kan oppnå i en stor loge.

Logen ble stiftet i Ordenens Stamhus 10. januar av installasjons-forretter Ordens Stormester Ragnar Tollefsen med bistand av Logens Faddere tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen.

Fredag 4.januar var det møte med stadfestelse av embedsverk samt instruksjonsloge i Corona Borealis.

Etter stadfestelsen av det nye embedsverket holdt PM Svein Klokkerhaug aftenens instruksjon med følgende tema: "Litt om Polarstjernelogenes historie"

Da vi ikke har noen Polarstjerneloge i vår Provins, var det med stor interesse mange både yngre og eldre brødre deltok på møtet. Instruksjonen ble levert med god innlevelse og mange brødre fikk nok med seg mange nye elementer. Interessen var så stor at det etter møtet, under taffel og kaffe, ble diskutert elementer fra instruksjonen. Ekstra artig var det at br Klokkerhaug fant elementer fra logen i Trondhjem under den ikke seremonielle avslutningen av kvelden, en arv fra tiden vår loge var under Trondhjems Provincialloge. Brødrene fikk høre noen ekstra tanker rundt avslutningen: «Det meldes det siste kvarter».

Den 10. januar ble St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Hammere innviet i Stamhuset, i nærvær av over 300 brødre.

Det vil bli en utførlig dekning av dette i neste nummer av Frimurerbladet. 

Foto: CF Wesenberg