Møtet i Carl den 21.september er avlyst!

Grunnet sykkel-VM som avvikles i Bergen og omegnen, og med de problemer som oppstår med begrenset tilkomst til Bergen sentrum, blir møtet i første grad 21. september avlyst.

ProvincialMester, Egil Herman Sjursen, har bedt oss minne om det eneste møtet som avholdes i uke 38, nemlig møtet i VII grad tirsdag 19. September. Dette er Provinciallogens Høytidsdag. ProvM håper spesielt å se mange av arbeidslogenes embetsmenn ved denne anledning. 

Broderlig hilsen

Roald Øien
Ordførende Mester

Sist redigert tirsdag, 05 september 2017 05:57