Temamøtet for brødre av I, II og III grad i ”Oscar” og ”Carl” i Bergen

Temamøtet som iflg. kalenderen skulle avholdes onsdag 20. september er utsatt til onsdag 27. september kl 18:45 i Logen.

Sist redigert mandag, 11 september 2017 06:00