Broderkontakt

Vår loge, St. Johanneslogen Carl Johan, har etablert en gruppe brødre som vi velger å benevne "Broderkontakt".

Deltagerne i "Broderkontakt" skal blant annet bidra til:

  • Besøk hos brødre og andre i våre omgivelser som vil ha glede av vårt besøk i hjemmet, å sykehus eller i sykehjem.
  • Vise omsorg for en broder som har mistet en av sine nærmeste - og å vise omsorg for etterlatte etter en broder som har gått bort.
  • Å vise oppmerksomhet ved gitte anledninger som jubileer og lignende.
  • Å ta aktivt initativ overfor brødre i logen slik at alle besøkende brødre føler seg velkommen.
  • Aktivisering av fraværende brødre hvor fraværet ikke skyldes sykdom.
  • Arrangere transport til og fra våre møter for brødre som har behov for dette.
  • Samtalepartner
  • Være et bindeledd mot Ordførende Mester.

Hvem kontakter du ved behov?

  • Egil Normann Falkenberg - 959 86 851 - 33 04 63 61
  • Ingar Bøe - 917 06 819 - 33 04 18 57

Kontakt "Broderkontakt" når du selv føler at du har behov for dette, eller når du kjenner til en broder som trenger bistand.

Ønsker du selv å delta i "Broderkontakt", ta kontakt med sekretæren.

Sekretæren

?
Sist redigert torsdag, 21 desember 2017 09:55

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden