Haakonseminar 2018 - 22. oktober 2018

Olemic Thommessen
Olemic Thommessen  
Olemic Thommessen||| Olemic Thommessen||| Foto: |||

Mandag 22 oktober kl. 18.30 i Johannessalen i 3. etasje kommer Broder Olemic Thommessen til loge Haakons seminar for å snakke om det å være en offentlig person og frimurer. Han vil også komme med noen konkrete episoder og hendelser hvor dette ble spesielt aktualisert.

Vi ønsker brødrene velkommen til et seminar og et foredrag som garantert vil danne grunnlag for diskusjon og ettertanke. Som vanlig vil foredraget bli holdt i vårt tempel, med litt musikk før og etter. Så går vi til kaffesalen der det åpnes for spørsmål og kommentarer i broderlige former.

Seminaret er åpent for frimurerbrødre av alle grader og fra alle loger. For adgang erlegges kr. 50,- til dekning av en enkel bevertning. Vanlig dagligantrekk.

Velkommen til en informativ og berikende aften

 Sist redigert onsdag, 03 oktober 2018 11:53