Informasjonsmøte om frimureriet i Oslo 15. mars kl 1900

Informasjonsmøte om frimureriet i Oslo 15. mars kl 1900
   
||| ||| |||

Loge Haakon arrangerer uformelt informasjonsmøte i Oslo for potensielle søkere til frimureriet. 

Møtet vil gi mulighet til å ta med poteniselle kandidater for å ta ham med til et møte der OM og embedsmenn i logen vil svare på spørsmål og fortelle litt om hva frimureriet går ut på.