St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

||| ||| Foto: |||

I 2020 har St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur Sonne Bayreuth, i tiden som Den Norske Storloge Polarstjernen, og i Den Norske Frimurerorden.

I instruksjonsloge 27.1 setter vi med bistand fra Forskninglogen Niels Treschow lys på to interessante temaer i denne lange historien:

Deputert Mester i Forskningslogen Niels Treschow, Jørund O. Gustavsen, vil holde foredrag med følgende tittel; "Ritualutvikling fra 1700-tallet og fram til innføringen av Polarstjernefrimureriet i Norge i 1882".

Delegert Mester i Forskningslogen Niels Treschow, Frank E. Sæther, vil holde foredrag med følgende tittel; "Sammenslåing, samarbeid og ritualrevisjoner. Polarstjernelogenes situasjon fra 1947 til i dag"

Møtet begynner kl. 18.30 som vanlig, og vil være en usedvanlig fin anledning til å besøke Loge Haakon i jubileumsåret.

St. Johanneslogen Haakon og Polarstjernefrimureriet vil bli satt høyt på agendaen i jubileumsåret. Hold også av 9.3.2020. Da vil Forskningslogen Niels Treschow vise Storlogen Polarstjernens opprinnelige lærlingegrad som ritualskuespill. Vi kommer tilbake med annonsering av denne begivenheten og andre anledninger utover i året.

Jubileumskomiteen,

S. Johanneslogen Haakon t.d.t.L

Sist redigert tirsdag, 28 januar 2020 00:56