Fellesmøter for logene Hafrsfjord t.d.t sverd, Harald t.d.l haab og Haakon t.d.g hjelm.

Fellesmøter for logene Hafrsfjord t.d.t sverd, Harald t.d.l haab og Haakon t.d.g hjelm.
   
|| || ||

Det er logemøte igjen i første grad. Det som utføres på møtene er velkjent for brødrene, og i alle fall de som har vært med en stund. Men på akkurat dette møtet gjøres noen oppgaver umerkelig annerledes. Helheten er den samme, men for brødrene, som denne gang deltar på kolonnene kanskje ekstra oppmerksomt, finner hver og en nye nyanser. Det kommer fremhevede partier, nye dialekter, andre betoninger eller rekkefølger som vekker nysgjerrigheten. Kanskje gjøres endel av de kjente oppgavene på en så annerledes måte at man må tenke: ” Hm...var det det den setningen skulle bety?”, eller: ”så det ordet skal lede oppmerksomheten til den følelsen”, eller kanskje : ”hvorfor sies akkurat det så hardt og ufølsomt der?”.

Slike ting oppstår når embedsverket fra tre ulike loger setter seg sammen og gjennomfører møtet i fellesskap. Besøkende fra de ulike logene sitter som tilhørere og opplever ”sine” kjente embedsmenn gjøre sine oppgaver slik de er vant med, men det er de nye elementene som setter refleksjonen i gang. En inspirasjon til ettertanke – en bevegelse- til enten å ville rettlede andre, eller korrigere seg selv.

Den amerikanske forfatteren og filosofen Ralph Waldo Emerson sa en gang: ”Det beste ved et vennskap er ikke en utstrakt hånd, heller ikke et vennlig smil eller gleden over å være sammen; det er inspirasjonen du får når du oppdager at en annen har tro på deg og er villig til å gi deg sitt vennskap.” Jeg vet ikke om det treffer alle aspekter ved fellesskapet vi opplever i logen, men det sier noe originalt om styrken i opplevelsen av å stole på hverandre i gjennomføringen av våre fellesmøter.

Det har vært entusiasme og engasjement og raushet som har preget fellesmøtene og alle møtene har vært godt besøkt, taffelet etterpå en livlig og munter forsamling, og erfaringen noe man snakker varmt om lenge. Noe bra skjer når en loge kommer på organisert besøk til andre loger.

For undertegnede var dette nytt og uprøvd og veldig spennende og jeg måtte forhøre meg med de som stod i spissen for initiativet, og henvendte meg først til OM i Harfsfjord t.d.t sverd, broder Finn Egil Sørbø, og spurte hvordan det hele kom til.

Han kunne fortelle at Hafrsfjord t.d.t sverd har hatt gjensidig besøk med Harald t.d.l. haab i 25 år, helt siden logen ble startet og Harald t.d.l. haab kom til Stavanger. Dette knyttet gode bånd og varige vennskap for mange brødre. Når Harfsfjord t.d.t sverd skulle sette opp jubileumsprogram, kom det fort i broder Finn Egils tanker å utvide dette med Haakon t.d.g hjelm. Broder Finn Egil trekker frem at det gode forholdet til OM i Haakon t.d.g hjelm, Karl Sandvik gjorde dette helt naturlig. Erfaringen med møtene er god, med flott oppmøte av brødrene og viktig erfaringsutveksling blandt embedsmennene. Det er alltid noe å gripe fatt i og bli bedre på, og han tror dette er absolutt noe vi bør fortsette med. Vi blir så godt sveiset sammen. ”Dette må være god muring!”, avslutter broder Finn Egil.

Når jeg så henvender meg til broder Carl Lewin fra Harald t.d.l. haab er det ikke overraskende de samme erfaringene som broder Finn Egil nevner. Erfaringsmessig, sier broder Carl, gir denne type fellesmøter gode opplevelser, muligheten til å gjøre nye bekjentskaper og fokusere mer på innholdet i møtet. Broder Carl mener det også er flott å høre på nye talere med nye spennende tilnærminger. Møtene mener han har vært som forventet en suksess. ”Kanskje kunne vi også tatt opp igjen samarbeidet med rollespill fra Ordenens verktøykasse, dette også med deltakere fra flere loger?”, sier broder Carl avslutningsvis.

OM i Haakon t.d.g.hjelm, Karl Sandvik, er den som sitter med en ny erfaring hva angår ”sin” loge. Det blir spennende å høre hva han mener er resultatet:

”Formålet med fellesmøtene var i utgangspunktet at brødrene skulle bli bedre kjent med hverandre og kanskje øke frekvensen av besøk logene mellom.

Det er alltid positivt å møte nye brødre, og dette har i så måte vært en usedvanlig hyggelig opplevelse. Den gode stemningen som har vært på møtene og ikke minst ved taffelet etterpå vitner om at mange nye bekjentskaper er blitt knyttet.

Det solide oppmøtet på Stord var en stor og gledelig overraskelse. Rundt 80 brødre er helt fantastisk!

Jeg syns dette er absolutt noe vi bør kunne gjennomføre årvisst. Kanskje vi skal diskutere om det er litt mye med tre fellesmøter hvert år, men dette er for verdifullt til å legge vekk nå.

Det virker som broder Karl her gir en presis og kortfattet oppsummering av det hele, etter å ha snakket med initiativtakerne: Dette var verdifullt for logene, embedsverket og for alle brødrene, kort sagt på mange plan. Dette bør en fortsette med.

For her knyttes vennskap og gjøres erfaringer og man har det i høyeste grad hyggelig og fredelig sammen. Det er vel sann frimurerånd og broderskap det, er det ikke? Det er noe godt å ta med seg inn i det nye året.

Frode Larsen

IV/V grad

Sist redigert fredag, 24 februar 2017 10:40