For å bidra til at brødrene kan finne mer kunnskap om Johannesfrimureriet, arrangerer St. Johanneslogen St. Olaus t.d.t. Hammere et seminar under overskriften «Johannesskiftes I grad – mål og årsak».

Seminaret vil finne sted 28. september kl 10.00 – 15.00 i Stamhusets arbeidsrom i tredje etasje.

Vi har satt sammen et spennende program som vi tilbyr til alle brødre av alle loger:

  • OHP Ingar Samset vil belyse teologien i I grad.
  • Tidligere Ordførende Mester i  Forskningslogen Kaare Stephensen vil dele noe av sin kunnskap om St. Johannesfrimureriet i Norge
  • OOA Kristoffer Sandven holder et foredrag om måten å tolke våre ritualer på.
  • Tidligere Storeducator Nicolai Kjær Holter vil dele sin kunnskap om de tre Hammerførende Brødres rolle i I grad.

Det vil bli anledning til diskusjon og spørsmålsrunder, og det blir servert lunsj.

Programmet passer for alle brødre, og vi oppfordrer spesielt nye brødre om å bruke en dag for å lære mer om frimureriets første grader. Også brødre i talende embeder vil ha stor nytte av denne dagen. 

Deltakeravgift er satt til kr. 300,- pr. deltaker, som betales inn til konto.nr. 1506.15.30328. Innbetalingen gjelder som påmelding. Vel møtt til en lørdag for forankring og fordyping.

Logen St. Olaus til de tre Hammere er den fjerde St. Olaus logen i Stamhuset i Oslo. Logen arbeider etter det svenske system.

Beslutningen om å etablere en ny St. Johannesloge kom etter at Ordenens ledelse ønsket flere og mindre loger i Stamhuset og hovedstadsområdet i 2017. Fire loger ble utredet, herunder en dagloge.

Christen J.Ø. Fredriksen fikk oppdraget med å utrede muligheter for å etablere en loge som skulle virke etter det svenske system i Stamhusets 3. etasje. En arbeidsgruppe ble nedsatt i mai 2018 og kom snart frem til at mulighetene til å gjennomføre prosjektet i høyeste grad var tilstede.

Etter 6 måneders arbeid var det meste brakt i orden og et andragende med 85 stiftere ble i november 2018 innsendt til det Høye Råd for uttalelse, og dette ble anbefalt i Det Høye Råds i møte 13. november og vedtatt av Ordens Stormester Tore Evensen som en av hans siste embetshandlinger 15. november.

Logen har ved oppstarten et meget erfarent embetskollegium og gode vikarer som vil være med å bygge det gode og tette miljø som vi mener at en mindre loge skal ha. Dette vil gi oss et godt læringsmiljø og knytte logens brødre sammen på en måte som man ikke like lett kan oppnå i en stor loge.

Logen ble stiftet i Ordenens Stamhus 10. januar av installasjons-forretter Ordens Stormester Ragnar Tollefsen med bistand av Logens Faddere tidligere Ordenens Stormester Tore Evensen og tidligere Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen.

Den 10. januar ble St. Johanneslogen St. Olaus til de tre Hammere innviet i Stamhuset, i nærvær av over 300 brødre.

Det vil bli en utførlig dekning av dette i neste nummer av Frimurerbladet. 

Foto: CF Wesenberg