Blålysloge i Stamhuset onsdag 6. april kl. 1830

||| ||| Foto: |||

Det er med stor glede at loge Kolbein t.d.o. Sol, igjen kan invitere alle brødre, fra alle loger, til Blålysloge 2022, (Polarstjerneritualet 1. grad), onsdag 6. april kl. 1830 i Stamhuset.

Alle brødre i Den Norske Frimurerorden (DNFO), uansett grad eller tilknytning til Blålys-etater/organisasjoner, er hjertelig og broderlig velkommen til deltagelse i Blålyslogen. Gjeldene smittevernregler, gjelder selvsagt.

Det er ingen forhåndspåmelding til Blålyslogen 2022 pr. dagens dato.

Blålyslogen inviterer spesielt brødre som har/ har hatt, etatstilhørighet (operativt og/eller administrativ – støtte/teknisk funksjon) i tjeneste/aktiv, eller pensjonister/tidligere tilsatt-/tilknyttet i/til;

Nødetatene:

  • Brann og redning
  • Helse
  • Politi- og lensmannsetaten

Andre:

Påtale / Rettsvesen / Tollvesenet / Sivilforsvaret / Forsvaret/ 
Kriminalomsorgen / Røde Kors / Norsk Folkehjelp / Redningsselskapet og tilsvarende-/tilgrensende etater-organisasjoner-bransjer (inkl. frivillige).
First Responder / Annen broder som ønsker å delta i Blålyslogens møter.

Blålyslogen ønsker, og skal alltid være, inkluderende – ikke ekskluderende.

Hunting the light

Blålyslogen treffpunkt «Hunting the light» for brødre og ledsagere, og enker etter brødre, vil i 2022 ikke bli gjennomført. Dessverre vil det dermed ikke bli arrangert noen organisert åpen omvisning i Stamhuset denne dag, og det vil heller ikke bli noe arrangement for ledsagere hverken i eller utenfor logen denne gang.

Hva er Blålysloge?

Blålysloge er ett årlig møte, vanligvis på det andre møtet i 1. grad i januar hvert år, i St. Johanneslogen Kolbein t.d.o. Sol (Polarstjerneritualet), i Stamhuset i Oslo. 

I partallsår blir Blålyslogen avholdt med recipiend. Gjerne en recipiend eller en fadder fra blålysmiljøet. I oddetallsår blir Blålyslogen avholdt som instruksjonsloge. Broder Taler tar da «recipiendens plass» under «opptagelsen» og forklarer en del viktige-/særegne forskjeller ved Polarstjernelogens ritualer ved opptagelsen i forhold til det som utføres under det Svenske system ved tilsvarende møter. 

Andre spesielle møter som avholdes årlig i loge Kolbein (loge nr. 123) er;

Far/sønn-loge og Veteranmøte.

Kontakt gjerne brødrenes Blålyskontakt, br. Leif-Anders Valås, tlf. 948 07 733, dersom du har spørsmål i forbindelse med Blålyslogen 2022.

Sist redigert onsdag, 05 januar 2022 08:50