Dagmøter i Stamhuset i Oslo

||| ||| Foto: |||

Gledelig nyhet til logebrødrene i Stamhuset og omegn: Det blir dagmøter i regi av logene St. Olaus til den hvide Leopard og Haakon til de tre Lys.

Logemøter på dagtid er et etterlengtet tilbud til brødre i alle loger i StorOslo-området – brødre som av forskjellige grunner synes det er vanskelig å møte på kveldsmøter i Logen, enten dette gjelder skiftarbeid, familiesituasjon, engstelse for å bevege seg i Oslo sentrum sent på kvelden o.l.

Det vil bli avholdt fire vanlige I gradsmøter kommende høst; to møter i regi av Leoparden og to møter i regi av Haakon.

Høstens møter blir:

  • Torsdag 12. september kl 12:00 i regi av Leoparden
  • Torsdag 3. oktober kl 12:00 i regi av loge Haakon
  • Torsdag 7. november kl 12:00 i regi av loge Leoparden
  • Torsdag 12. desember kl 12:00 i regi av loge Haakon.

Pris for enkelt taffel - to snitter (hvorav én varm), drikke (øl, brus, vann) samt kaffe - er kr 200. Beløpet betales til Broder Skattmester etter taffelet (kontant eller Vipps).

Vi ønsker alle brødre velkommen til våre møter. 

Sist redigert mandag, 06 mai 2019 06:00