Leopardens historie

Opprinnelig navn var St. Olai loge, etter vår nasjonalhelgen St. Olav. Stiftet etter all sannsynlighet St. Hansdag 1749 på Ladegaardsøen, Bygdø Kongsgaard, som datterloge av St. Martin i København.

Stifter var grev Christian Conrad Danneskiold-Laurwig som døde i 1783.

Navnet ble endret til St. Olaus t. d. h. Leopard i 1780.

Logens valgspråk er: Artis ope Ferociam exuit (Ved Kunstens Hjelp er Villskapen utdrevet).

Sist redigert mandag, 13 oktober 2008 06:55