Visitasjon i Leoparden 17. september er utsatt

Visitasjon i Leoparden 17. september er utsatt
   
||| ||| |||

På grunn av overlappende aktiviteter, er det bestemt å utsette visitasjonen av Leoparden 17. september.

Vi kommer tilbake med dato for visitasjon når ny dato er klar.