Lørdagskaffe i Stiftsgården

Siden 1993/94 har det hver lørdag i logeåret vært arrangert logekafè i Frimurerlogens lokaler. Tiltaket er basert på frivillig og gratis innsats fra brødrene. Lørdagskaffen er primært etablert for å gi brødrene et utvidet sosialt tilbud utover de fastlagte logemøter, men også i den hensikt å gi økte inntekter til logens Husfond.

Da våre lokaler ikke defineres som et offentlig serveringssted vil tilbudet ikke kunne rettes mot en generell kundekrets. Lørdagskaffen er derfor i første rekke forbeholdt logens brødre og deres familiemedlemmer, men vi ser gjerne at brødrene i tillegg tar med venner, naboer og potensielle nye medlemmer til et trivelig kaffetreff.

1: Turnusliste, inneholdende ansvarshavende navn
og kafèdag, er satt opp i nærværende skriv.       
Eventuelt vaktbytte er den enkeltes ansvar.

2: Selskapslokalet gjøres tilgjengelig for salg av kaffe
og vafler, eller tilsvarende, i tidsrommet kl. 12.00 - 15.00 hver lørdag.  Tilrettelegging og gjennomføring påligger
den enkelte "lørdagsvert" som hans ansvar og
innebærer bl.a. å:

  • Rydde og vaske benyttet kjøkkenutstyr – sette på sin
    rette plass
  • Tømme oppvaskmaskinen – sette innholdet på sin
    rette plass
  • Tørke av benkplater og innretninger på kjøkkenet
  • Rydde og tørke over bord og stoler i spisesalen
  • Støvsuge/rengjøre kjøkkengulv og benyttet areal i spisesal
  •  

3: "Lørdagsverten" plikter for egen regning å bekoste alle utgifter forbundet med serveringen; herunder kaffe, vaffelrøre, pålegg og lignende.

4: Dagens omsetning innføres og kvitteres for i eget skjema som foreligger i logens pengeskrin.

5: Nøkkel til logelokalet samt brikke for alarmstyring avleveres til nestemann på turnuslisten umiddelbart og senest påfølgende virkedag (mandag) etter egen lørdag.

 Mosjøen den 30.8.2010-Thorstein A Karstensen/sign-Bjørn Wammer/sign

Sist redigert tirsdag, 31 mars 2015 15:31

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden