Ingen gjenåpning i Drammen i september

||| ||| Foto: |||

Logestyret i Drammen har besluttet at vi ikke vil gjenåpne for ordinære møter i september 2020.

Bakgrunnen for dette er den økende smittesituasjonen i samfunnet generelt, samt at vi ikke vil klare å opprettholde smittevernreglene.
Videre har hensynet til Brødrene også vært en avgjørende faktor. Ordenen/ Landslogen er underrettet om dette per brev (sendt på e-post).

Nasjonale myndigheter har også i pressekonferanser, og til dels daglige oppdateringer gitt uttrykk for – samt ønske om å bremse gjenåpning, og å innføre ytterligere tiltak, for å hindre smittespredning.

Det er berammet nytt Logestyremøte i uke 38-2020. Vi følger og vurderer situasjonen fortløpende,
hvorvidt det er trygt uti fra smittevernhensyn, og pågående utvikling, mht å foreta en gradvis gjenåpning av våre aktiviteter.
Dette er noe vi ønsker alle sammen, dog i gode og trygge former, til egen utvikling og i godt broderlig samvær.

Vi ber brødrene om å ta de forhåndsregler som hver enkelt av Dere finner nødvendig, i den til enhver, og til dels krevende situasjonen vi befinner oss i.

 En fortsatt god sommer ønskes Dere alle sammen!

Med Gode broderlige tanker

Jan Ove Gudem
Formann i Logestyret for Drammenslogene

Sist redigert torsdag, 13 august 2020 19:59