Loge Orion starter opp studiegruppene igjen

St Johanneslogen Orion tdt Floder har lang tradisjon for å arrangere studiekvelder for brødrene. Brødrene i I, II og III grad inviteres til uformelle samlinger i logelokalene i Kristiansand. Vanligvis er brødrene delt inn i grupper i henhold til grad. Talerkorpset har stilt seg til disposisjon for å lede en uformell dialog om de enkelte graders innhold.

Oppstart Vårmøte mandag 11. mars

Etter et par års hvile tas dette arbeidet opp igjen i 2019. Det første møtet er berammet til 11. mars. Vi starter møtet klokken 1930 og bruker gjerne 1- 2 timer etter samtalenes gang og brødrenes interesse. Det viktigste er dialog og at så mange stemmer som mulig blir hørt. Intet spørsmål er for lite, intet spørsmål er for stort. Denne første møtekvelden i mars må vi se på som en restart av studiegruppene og det blir avgjørende å høre noen synspunkter fra brødrene om videre behov og ønsker. Orions Broder Taler vil i dette første møtet holde en historisk instruksjon om den første norske frimurerhistorie fra 1749 til 1818 og belyse utviklingen av frimureriet i Sverige og dannelsen av det svenske system og det svenske systems innføring i Norge i 1818. Det første møtet under det svenske system i Norge ble avholdt i III grad den 20. november 1818. Innføringen av det svenske system i Norge har således 200 års jubileum i disse dager. Etter denne historiske introduksjon til forståelse av viktige elementer av I grads rituale, håper vi på en felles diskusjon om studiegruppenes framtid.

Høstmøte 21. oktober

Høstmøtet er berammet til mandag 21. oktober. I utgangspunktet tar vi da sikte på å dele brødrene inn etter grad. Vi håper på god deltagelse. Alle brødre med I, II og III grad er målgruppen. Deres faddere har en særlig utfordring i å stimulere til frammøte. Andre brødre, også fra Flikke og Fraternitas, er hjertelig velkomne. Møtene vil bli annonsert i Logeplanen/logefolderen for 2019, i Frimurerbladet Agder og på nettet på frimurer.no.

Vi tar sikte på at aktuelle brødre også vil motta en mail om praktiske opplysninger når vi nærmer oss møtedatoene.

Begge møter starter kl 1930.

 

Sist redigert mandag, 04 mars 2019 12:39

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden