Grytevakter i Bergen for Frelsesarmeen 2019 

||| ||| Foto: |||

Grytevakter i Bergen for Frelsesarmeen 2019 

I desember og frem til jul har Frelsesarmeen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.
Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor. I tillegg vil Vegard Botnen være kontaktperson og leser alle meldingene til grytevakt e-posten.

Vi passer på grytene ute på Festplassen fra 28. november til 21. desember og på Torgalmenningen 2.-23. desember.

Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul.
Måten vi gjør dette på, burde være velkjent nå. Tidene vil være som i fjor, mellom kl 16 og 20, en times-vakter, men selvsagt med anledning til å ta doble vakter. Dersom dere har spesielle ønsker om dag, tider osv, er det fint om dere sender noen ord om det. 
Det blir refleksvester, julehefter og et laminert ark ved hver gryte med beskjeder til vaktene som tidligere år.
Ønsker at dere er mest mulig fleksible, men melder i fra dersom det er tider dere absolutt IKKE kan. Gi også en meld dersom dere kan stå flere vakter!

Vi prioriterer å fylle vaktene ved Galleriet først!

Interesserte kan melde seg til ved å benytte denne e-post-adressen: .

Sist redigert mandag, 11 november 2019 19:58