Jubileum i Sunnfjord, 20 år som deputasjonsloge!

||| ||| Foto: |||

St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerges Deutasjonsloge i Sunnfjord feiret sine første 20 år fredag 19. november.

Mange gjester fra Provinciallogen og moderlogen hadde funnet veien til logen som holder til i det gamle skolehuset til Jordbruksskulen på Mo, ca 10 minutter utenfor Førde sentrum. Det ble recepsjon samt påfølgende taffel. Taffelet ble holdt i peisestuen på jordbruksskolen. I anledning jubileet er det laget et jubileumsskriftet som en takk til alle de som har vært med på arbeidet opp gjennom årene. Det er også en takk til de som er med idag, og som bærer arven videre. Arven er knyttet til de verdier vi deler og det gode felleskap som brødrene har skapt.

I forbindelse med markeringen av 20 års- jubileet i Sunnfjord, ble det utdelt honnørtegn til Trygve Jacobsen. Dette skjedde på logemøte den 15.november 2021. Ordførende Mester sa i sin tildeling at Trygve Jacobsen i sine 40 år som frimurer har vært en sentral brikke i etableringen av frimureriet i Sunnfjord. Dette gjelder både frimurergruppen som ble etablert i 1988. Gruppen gikk også direkte over fra gruppe til Deputasjonsloge i 2001. Trygve ble logens første Deputerte Mester i 2001, og har vært en drivkraft i hele sin virketid.

Den 19. november ble Oscars honnørtegn til Ludvig Birkeland. Ordførende Mester sa i sin tildeling at Ludvig har vært en sentral brikke i etableringen av frimureriet i Sunnfjord. Dette gjelder både frimurergruppen og senere Deputasjonslogen. Ordførende Mester understreket den måten Ludvig har fulgt opp Logen og ikke minst de enkelte  brødrene. Dette har skjedd på en inderlig måte over lang tid. Ludvig har også deltatt i mye at det praktiske arbeidet med i det hele tatt å få etablert et logebygg. Det er spor etter Ludvig i hele logehuset.

 

Her følger Ordførende Mesters hilsen:

Jeg ble med i logen i 1987 og har i mange år hatt gleden av å delta på møtene i Sunnfjord. Turen fra Bergen går gjennom flotte fjell, over en fjord, og ender på Mo der Hulefossen kaster seg ned i kraftige fall etter sin evige jakt på å komme tilbake til sitt opphav som er havet. Reisen bringer meg til dørene i Logen. Der blir jeg møtt av varme smil og et godt spørsmål om turen har vært bra. Hver eneste gang reiser jeg tilbake til Bergen rikere enn da jeg kom. Lyden av fossen på Mo og lyden av brødre som snakker sammen har blitt en viktig del av min tid som frimurer «Min tid» er dog et for snevert perspektiv. «Din tid» og «vår tid» klinger bedre. De som stiftet Oscar til de syv Bjerge i 1875 hadde ikke «sin tid» alene som horisont. De så fremover mot det og de som skulle komme etter dem. Oscar er en av de største logene i landet, og Stormesteren har uttalt at Oscar leverer møter i ypperste klasse. De samme ordene kan bli Deputasjonslogen til del. Flokken som startet frimurergruppen var liten, men den har brakt frimureriet til Sunnfjord og leverer sin arv videre. Det skjer med hjertevarme, og flokken har blitt større. Arven handler om å finne verdier som har betydning for oss her i dag, men det er også verdier som har sin start og sin horisont utenfor den tid vi har sammen. Alle brødre har eiker i sine liv, og brødrene i Sunnfjord setter ord på det nav som eikene dreier seg rundt i våre livshjul. Det er Fred, Enighet og Glede. Min takk i dag går til de som stiftet frimureriet i Sunnfjord, og til dere som skal bringe arven videre. 20 år er ingen evighet, men årene er likevel en del av evigheten. Fossefallet på Mo er for meg lyden av noe evig. Lyden av brødre i Sunnfjord som ønsker hverandre velkommen og «vel heim» er også en del av en evighet.

Sist redigert tirsdag, 07 desember 2021 16:12