Julelogen avlyses

Sett i lys av den pågående pandemien med tilhørende nasjonale og regionale forskrifter, råd og anbefalinger, har Ordenens Stormester i dag, onsdag den 8. desember 2021 besluttet at all rituell møteaktivitet i DNFO er stengt inntil videre.
Dette medfører at planlagte juleloger i både Oscar og Carl dessverre er avlyst.
Oscar vil fortsatt holde kontakten med brødrene både på e-post og facebook, samt at nye utgaver av Oscarnytt vil bli utgitt.
Vi håper brødrene har forståelse for beslutningen og fortsatt kan utvise tolmodighet i denne utfordrene tid.
Ta godt vare på hverandre i høytiden.
 
Fra Ordførende Mester, Hjalmar Olseth, kommer denne meddelelse:
Kjære broder – Julelogen avlyses
Førstkommende mandag 13. desember skulle Oscar avholdt sin tradisjonsrike juleloge. Sunnfjord skulle avholdt sitt møte den 10. desember.
Så er det slik at de nasjonale reglene gjør at disse møtene nå er avlyst. Carl avlyser også sitt julemøte den 9. desember.
Mange brødre har delt sin forventning til akkurat denne logekvelden. I grad i Johanneslogen er den graden da alle brødrene møtes. En kveld som skulle markert inngangen til en vakker høytid, og til en kveld da vi på nytt opplever fellesskapet under stjernehimmelen.
Slik ble det ikke i 2020 og heller ikke i 2021.
Vi vil den 13. desember sende ut en hilsen til alle brødrene gjennom en ny utgave av Oscarnytt 
Hjertelig og broderlig hilsen
Hjalmar Olseth
O
rdførende Mester
Sist redigert søndag, 30 januar 2022 19:34

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden