Grytevakt for Frelsesarméen 2018

| | Foto: |

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. I desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.

Undertegnede, Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor.  

Det er aktuelt å stå grytevakt ved Galleriet fra 1. des og ved Festplassen fra 29. nov.  Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul. 

Måten vi gjør dette på, burde være velkjent nå. Tidene vil være som i fjor, mellom kl 16 og 20, en times-vakter, men selvsagt med anledning til å ta doble vakter. Dersom dere har spesielle ønsker om dag, tider osv, er det fint om dere sender noen ord om det. Ønsker imidlertid at dere er mest mulig fleksible, men melder i fra dersom det er tider dere absolutt IKKE kan. Jeg fører ellers opp der det er ledig!

Vi prioriterer å fylle vaktene ved Galleriet først!

Interesserte kan melde seg til Olav Kvinge ved å benytte denne e-post-adressen: 

For å lette kommunikasjon vaktene imellom, bytter, forfall, mm, ber vi om at de som melder seg også informerer om sitt mobiltelefonnummer.

Hjemmesiden til BP, vil etter hvert inneholde til en hver tid oppdatert vaktliste. Kommer tilbake til saken og med mer info fortløpende, herunder oppdaterte vaktlister.

Sist redigert mandag, 01 april 2019 18:32