Oscarnytt

||| ||| Foto: |||

Det nærmer seg Oscar til de syv Bjerges 145 års jubileum, 29. juli. Denne våren har vært et spesielt semester for frimureriet i Norge generelt og for Oscar spesielt. Under ledelse av OM, Hjalmar Olset og kompetanse fra Vegard Botnen, har Oscar gitt ut ni nummer av "Oscarnytt". I anledning jubiléet vil det komme et ekstranummer av "Oscarnytt".  

Her legges det nå ut samtlige ni utgaver av "Oscarnytt". (Bildet er tatt i Rennes le Château av Olav Kvinge )

God lesning og fortsatt god sommer.

Sist redigert onsdag, 29 juli 2020 12:16