Forskningslogen Niels Treschow til Moss 21. mars 2020

Lørdag 21. mars 2020 kommer forskningslogen Niels Treschow til Moss. Møtet holdes kl. 14:00 i Sirius sine lokaler med etterfølgende taffel.

Helt frem til 1960-tallet fantes det en klasse frimurere som ble kalt Tjenende brødre. Dette var brødre med egne regler knyttet til rettigheter og plikter. Deres opptagelse i Ordenen fulgte et annet ritual enn de øvrige brødrene, og historiene om deres virke er mange og interessante. Allerede på slutten av 1930-tallet ble det tatt initiativ til å forandre denne praksisen med ulike klasser av brødre. Men det skulle gå over 20 år før lovendringen ble en realitet.

De tjenende brødre ble i tidligere tider ofte tatt opp sammen med sine arbeidsgivere, og ble innviet i broderskapet av praktiske årsaker. Etterhvert som frimurerne fikk sine egne lokaler fylte de ofte funksjonen som servitører, renholdere og altmuligmenn i tillegg til rituelle assistent-funksjoner. Utover 1900-tallet forandret samfunnet seg drastisk, og med den nye tids idealer ble det stilt spørsmålstegn ved den eksisterende praksis. De tjenende brødre forsvant ut av lovteksten, men ikke helt ut av frimureriet.

Hvorfor tok dette så lang tid? Hvor ble det av dem? Hvilke tanker, ønsker og motiver lå til grunn for denne endring av praksis? Dette og flere andre spørsmål vil bli forsøkt besvart av br. Anders Omberg på Forskningslogens møte i Moss den 21. mars 2020.

Sist redigert onsdag, 05 februar 2020 08:04