Kyndelsmesse i Rygge kirke 3. februar kl 1800

||| ||| Foto: |||

Loge Sirius arrangerer i samarbeid med Rygge menighet kyndelsmesse i Rygge kirke søndag 3. februar 2019 kl.18. Dette årvisse arrangementet er blitt en fin tradisjon som Loge Sirius har gjennomført i samarbeid med flere menigheter i vårt område.

Medvirkende i år er:

  • Sokneprest Thor Bjørn A Osberg
  • Sokneprest Finn-Ove Brandvold
  • Sanger Svein Carlsen
  • OM i Loge Sirius, Oddvar Tjernshaugen
  • Organist Thor Skott Hansen
  • Moss Frimurer Sangforening under sin dirigent, kantor Jostein Grolid
  • Moss Messingkvintett

Som medlemmer av en Lysets Orden er det naturlig for frimurere å knytte forbindelsen tilbake til den gamle tradisjonen og gjøre messen til et møtested for alle som har syn for kirkens budskap og tradisjoner. Vi i frimurerlogen Sirius er glade for at vi nå igjen kan få markere denne innholdsrike kirkelige festdagen med messe, denne gang i Rygges flotte middelalderkirke.

Kyndelsmesse var opprinnelig en fest til minne om møtet i tempelet mellom den nyfødte Kristus og Simeon. Messen er senere også kalt Marias renselsesfest, en katolsk fest som ble markert den 2. februar og som blandet seg med festen for Jesu framstilling i tempelet.

Den spesielle messen ble etter hvert til den dagen man innviet og velsignet alle rituelle lys som skulle brukes i kirken det følgende år. Derav fikk festen navnet Missa Candelarum (lysmesse) etter det latinske navnet på vokslys, candela. På norrønt ble candela til kyndill, derfor det norske navnet Kyndelsmess.

I Norge var Kyndelsmess en viktig festdag, men dagen ble avskaffet som helligdag ved festdagsreduksjonen av 1770.

Forrige gang vi var i Rygge var i 2016, og dette blir nå femte gang i Rygge siden tradisjonen ble gjenopptatt av Loge Sirius i 2006.

Rygge kirke er en langkirke fra middelalderen. Den er bygget rundt år 1170 og restaurert i 1967. Bygningen er preget av bruk av storsteinet kvadermurverk, dels av granitt, men deler av fasaden er hugget av steinsorten tønsbergitt (rødbrun porfyr), blant annet store deler av nordportalen. Tønsbergitt finnes ikke på denne siden av Oslofjorden, og må ha vært fraktet over med båt.

Prekestolen er fra slutten av 1600-tallet med bilder av de fire evangelistene. Motivet på den barokke altertavlen er nattverden, korsfestelsen og den oppstandne Kristus omgitt av Moses, Døperen Johannes og dyder. Opprinnelig var den en kapitelkirke, det vil si at den hadde inntekt fra et større område enn et sogn og betjente flere bygder.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en kyndelsmesse på tradisjonsrik grunn.

Kollekt til Rygge menighet ved utgangen.

Sist redigert fredag, 04 januar 2019 20:55