St. Johanneslogen Sirius markerer 75 år i 2025

St. Johanneslogen Sirius markerer 75 år i 2025
   
||| ||| |||

Loge Sirius ble innviet 1. juni 1950, og vil derfor markere 75 år som selvstendig loge i 2025. Jubileumskomite er oppnevnt under ledelse av tidligere Ordførende Mester Leif Gjerstad, og komiteen er godt i gang med det forberedende arbeid. Jubileumslogoen er utarbeidet av broder Dag Clausen, og er allerede tatt i bruk. Hovedrammene for jubileumsmarkeringen vil være som følger:

Oppussing og nytt møblement
Et omfattende arbeid med oppussing og modernisering av lokalene er satt i gang med sikte på å ferdigstilles ved inngangen til jubileumsåret. Den største delen av dette er nytt møblement til Sangerstuen, som vil komme på plass før nyttår 2025.

Åpning av Jubileumsåret
Åpningsarrangementet vil finne sted i logens lokaler i Byfogd Sandbergsgate 10 lørdag 11. januar 2025 kl.14-16.

Jubileumsbok
Innhold, format, opplag, budsjett og bidragsytere er bestemt. Boken skal trykkes i desember 2024, og være klar for utlevering ved åpningsarrangementet 11.01.2025. «Standardboken» er estimert til en pris på kr 350. Det vil også bli laget en «Luksuspakke» i et begrenset antall, og til en egen pris. Et gavekort for boken er produsert, beregnet på at spesielt faddere kan forhåndsbestille og benytte boken som faddergave allerede nå. Dette vil styrke likviditeten knyttet til bokprosjektet.

Jubileumsutstilling
Utvalget for logens samlinger og interiør (ULIS) vil forberede en utstilling på vegger og montere fra og med åpningsarrangementet. Utstillingens innhold vil ha skiftende innhold ut gjennom året.

Markering ved Høytidsmøte 7. mai 2025
Den formelle og høytidelige markering vil finne sted ved Høytidsmøtet i 2025.

Egen familiedag
Dette står høyt på prioriteringslisten, og tid og sted fastsettes på et senere tidspunkt.

Jubileumsfest med ledsagere lørdag 27 september 2025
Lokaler som er store nok til denne festen er reservert i Samfunnssalen i Moss, og en festkomite er i arbeid med innholdet i festen.

Last ned vedlegg
Sist redigert onsdag, 06 desember 2023 17:45

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden