Velkommen til årets andre nummer av Mellom Brødre, Søilenes broderblad

I årets sommernummer kan du blant annet:

• Se video av Ordførende Mester Klaus P. Tollefsen og Første Bevoktende Broder Henrik Hagness.
• Fordype deg i en egen temaseksjon om frimureriets historie med broder Ole Rikard Høisæther som bidragsyter.
• Lese intervju med tidligere Stormester og Ordførende Mester i Søilene Ivar A. Skar.
• Glede deg over flere store billedserier fra våre møter.
• Bli kjent med fire helt nye Søilene-brødre.
• Få svar på hvorfor gründer og broder Øyvind Christensen mener at vi har godt av å kjede oss mer.
• Lære om liturgi og møteledelse av broder Kristian Lassen, Vikar for Ordenens Høyeste Prelat.

Du kan lese denne - og fremtidige - utgaver på joomag.com, vår nye digitale publiseringsplattform. Her kan du tegne gratis abonnement på årets utgaver, og bli automatisk varslet om når de er publisert. Du finner nr. II, 2018, ved å følge denne lenken: 

Lenke til Mellom Brødre: http://joom.ag/fTwY 

Vi anbefaler deg å laste ned Joomag-appen, slik at du lettere kan lese bladet på din iPad, iPhone eller Android-enhet. Søk på "Mellom Brødre", så finner du bladet.

Bladet kan også lastes ned som PDF, og leses på PC eller mobile enheter.

Mellom Brødre distribueres nå kun digitalt. Dels fordi det skaper en bedre leseopplevelse, dels fordi det reduserer våre produksjons- og distribusjonskostnader betydelig. Dersom du ønsker å lese bladet i papirversjon, anbefaler vi deg å printe det ut. Vi forstår at en del vil savne papirbladet. Det vil vi også, men vi støtter oss på at vi er brødre i en Orden som er "Tidløs i tiden": Innholdet i vårt blad er "tidløst", distribusjonsformen er helt og holdent "i tiden".

Redaksjonen ønsker deg god lesning!

Sist redigert tirsdag, 10 juli 2018 22:00

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden