Informasjonsmøte i Tromsø 19. mars

Det er igjen tid for å holde informasjonsmøte de som er ineteressert i vår Ordens virksomhet.

I møtet tar vi som vanlig for oss Frimurerlogen og broderskapet som vår Orden består av.

Avslutningsvis tar vi for oss praktiske ting; søknad om antakelse, økonomi og annet. De besøkende kan stille spørsmål til møteleder underveis og etter innledningen.

Praktisk informasjon om møtet: Dato: tirsdag 19. mars 2019. Tid: 18:30 til senest 20:00. Møteleder: Jan-Eirik Lindberg. Sted: Frimurerlogen, Forhåpningen.

Den søkende oppfordres til å medbringe sin partner. Ledsagende broder påmelder søker med navn på e-post senest 18.mars 2019.

Vær hjerteligst og broderligst velkommen!