Informasjonsmøte i Tromsø 5. november

||| ||| Foto: |||

Det er igjen tid for å holde informasjonsmøte om vår Orden.

Hendelsene rundt oss viser hvor aktuelt vårt pedagogiske system er og i hvilken grad det behøves i dagens verden. I møtet tar vi som vanlig for oss Frimureriets historie, broderskapet som vår Orden består av og praktiske ting som søknad om antakelse, økonomi og annet. De besøkende kan stille spørsmål til møteleder underveis og etter innledningen. 

Praktisk informasjon om møtet: Dato: tirsdag 5. november kl 18:30 til senest 20:00

Sted: Frimurerlogen på Forhåpningen.

Møteleder: Jan-Eirik Lindberg

De som vurdere å skøte opptak, oppfordres til å medbringe sin partner slik at også denne kan få informasjon om hva frimureriet går ut på. Ledsagende broder påmelder søker med navn på e-post: senest 4. november 2019 kl. 12:00.

Vær hjertelig velkommen til aftenens infomøte!