St. Johanneslogen Kolbein t.d. opgaaende Sol Nr. 123

Møtekalender for 2017

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo

 2017 I grad II grad III grad
Januar DK - 11  - 18  25 
Februar 22 
Mars DGH - 15 W - 29 S 22 
April - 19  - 26 
September - 13  - 20 S 27 
Oktober - 18 S - 25  11 
November - 15  - 29  22 
Desember 13 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 07.01.17, kl. 16:00: Juletrefest.
 • 11.01.17, kl. 18:30: Blålysloge.
 • 01.02.17, kl. 18:30: Far/sønn-loge.
 • 15.02.17, kl. 18:30: Besøk til 108 St. Olaus t.d.t. Søiler.
 • 01.03.17, kl. 18:30: Årsberetning og regnskap
 • 08.03.17, kl. 18:30: Besøk til 103 Gustav t. d. l. Stjerne.
 • 15.03.17, kl. 18:30: Veteranloge
 • 29.03.17, kl. 18:30: Besøk fra 126 Sirius.
 • 20.09.17, kl. 18:30: Besøk fra 108 St. Olaus t.d.t. Søiler.
 • 18.10.17, kl. 18:30: Besøk fra 103 Gustav t. d. l. Stjerne.
 • 06.11.17, kl. 18:30: Minneloge.
 • 13.12.17, kl. 18:30: Julemøte.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479507 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91519552
Ordførende Mester 92064954
Sekretær 98238560

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.