Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Bøgen   Akershus  
St. Magnus   Vestfold  
Haakon   Kronen  
Svanen   Oscar  
St. Nikolas   Oppland  
St. Clemens      
Halvdan Svarte      
   
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Kolbein   Oscar  
Rosene   De fire Roser  
St. Halvard   Hamarhus  
St. Olav   Oppland  
St. Torfinn   Vestfold  
Christian

 

 
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Gustav   De fire Roser  
Søilene   Oscar  
Rosene   Akershus  
St. Halvard   Hamarhus  
Humanitas   Vestfold  
St. Magnus   Kronen  
Cirkelen      
St. Torfinn

 

 
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Rosene   Akershus  
Leoparden   Oscar  
Søilene   Oppland  
St. Olav      
St. Clemens      
Halvdan Svarte      

Mange stiller seg kanskje spørsmålet om hvorfor vi feirer 125 år siden stiftelsen av Den Norske Store Landsloge, når det vitterlig er mer enn det dobbelte antall år siden den første logen så dagens lys i Norge, med etableringen av St. Olai loge på Bygdøy Kongsgård St. Hansdagen 1749.

Men som så mye annet har også dette sin historie.