Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Rosene Akershus
Leoparden Oscar
Svanen Oppland
Murskjeen Hålogaland
Øystein Hamarhus
St. Torleif