Landslogen Nr. 700

Møtekalender for 2018

Møtested: Stamhuset. Nedre Vollgt. 19, Oslo 2018 VII grad VIII grad IX grad X grad XI grad
Januar - 30  16  23 
Februar D - 20  - 27  13 
Mars 13  15 D - 19  - 20 
April 17  21 O 10 
Mai - - 14  - 15  - 23  31 
August 28  14  - 15  - 16  - 20  - 21  - 22 
September A - 18  25  27 D 11  - 18 SANDEFJORD - 24 HAMAR
Oktober 30  - 16  - 23  - 25 D
November N - 20  27  13 
Desember 11 M

Møtestart:
VII grad: 18.30
VIII grad: 18.30
IX grad: 17.30
X grad: 18.30

Høytidsdag, Minneloge, julemøte og kollegiemøte starter kl. 18.00

Antrekk:
Alle møter med unntak av instruksjonsmøter og minneloge: Galla
Instruksjonsmøter og Minneloge: Daglig logeantrekk eller Galla

Spesielle møter

  • 21.04.18, kl. 15:00: Ordenens Store Høytid (OSH). Lørdagsmøte. Se egen invitasjon
  • 04.09.18, kl. 18:00: Landslogens Høytidsdag, møtestart kl 18:00
  • 05.11.18, kl. 18:00: Minneloge for alle grader, holdes i Johannes salen 3.etg. kl 18:00
  • 29.11.18, kl. 18:30: Installasjon av nyvalgt OSM. Foretas i I grad, Johannessalen 3.etg. Se egen info
  • 11.12.18, kl. 18:00: Julemøte. kl. 18:00

Kontaktinformasjon

Postadresse: Landslogen, Postboks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 940 06 799 E-post: Kontortid: Kontortid: Kl. 09.30 - 14.00 (mandag-torsdag)-

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 93417220
Sekretær 91535641

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.