Aftenens instruksjonsforedrag blir holdt av Ordenens Bannerfører Stein Helge Tennebø. Foredragets tittel er "Refleksjoner over dyder og symboler". Her vil vi få et interessant innblikk i hva som skjuler seg bak tittelen.

Antrekk galla eller mørk dress med prydelser. Det blir et enkelt taffel etter foredraget.

Ved kaffen er det anledning til å stille spørsmål, både om aftenens foredrag, og om VIII grad generelt. Her har du mulighet til å få belyst spørsmål og problemstillinger som du ønsker avklaring på.

Vi ønsker deg hjertelig og broderlig velkommen til instruksjonskapitlet.

Til samtlige brødre med VIII grad eller Høyere

Ordenens Store Høytid er Den Norske Frimurerordens største årlige begivenhet og arrangementet skjer i henhold til en tradisjon som nå er over 700 år gammel.

Arrangementet finner sted i Stamhuset i Oslo, lørdag 21. april 2018. (Merk datoen)
Oppmøte og innrop fra 1400 – 1430. Selve møtet starter klokken 1500.

Pris for taffel m. drikke, kr. 480,-

Mange stiller seg kanskje spørsmålet om hvorfor vi feirer 125 år siden stiftelsen av Den Norske Store Landsloge, når det vitterlig er mer enn det dobbelte antall år siden den første logen så dagens lys i Norge, med etableringen av St. Olai loge på Bygdøy Kongsgård St. Hansdagen 1749.

Men som så mye annet har også dette sin historie.