Aftenens instruksjonsforedrag blir holdt av: Ordførende Mester i Forskningslogen Nils Treschow Leif Endre Grutle.

Foredragets tittel er "Den Store Mestergrad".

Her vil vi få et interessant innblikk i hva som skjuler seg bak tittelen.

Antrekk galla eller mørk dress med prydelser. Det blir et enkelt taffel etter foredraget.
Ved kaffen er det anledning til å stille spørsmål, både om aftenens foredrag, og om IX grad generelt. Her har du mulighet til å få belyst spørsmål og problemstillinger som du ønsker avklaring på.

Vi ønsker deg hjertelig og broderlig velkommen til instruksjonskapitlet.

Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Olaf Kyrre Oscar
Leoparden De fire Roser
Gustav Akershus
Borgen  
Murskjeen  
Halvdan Svarte  
Nøkkelen  
Christian  
Passeren  
   
Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
Orion Agder
Bøgen Vestfold
Humanitas Kronen
Fraternitas  
Astra  
Cirkelen  
Carl Johan  
   
Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
St. Olav Hamarhus
St. Halvard Oppland
Svanen Oscar
Borgen  
St. Torleif  
St. Torfinn