Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Michael   Agder
Humanitas   Vestfold
Fraternitas   Kronen
Astra   Oppland
Carl Johan    

Mange stiller seg kanskje spørsmålet om hvorfor vi feirer 125 år siden stiftelsen av Den Norske Store Landsloge, når det vitterlig er mer enn det dobbelte antall år siden den første logen så dagens lys i Norge, med etableringen av St. Olai loge på Bygdøy Kongsgård St. Hansdagen 1749.

Men som så mye annet har også dette sin historie.