Ekstra møte i IX grad 23. august i Oslo

Ekstra møte i IX grad 23. august i Oslo
   
|| || ||
Landslogen har lagt inn et ekstra møte i IX grad den 23. august 2017. Dette møtet stå ikke i Matrikkelen, men finnes i møtekalenderen her på nettsidene. 
Vi ønsker alle brødre med minst IX grad hjertelig og broderlig velkommen.