Hamar: Møte i Landslogens X grad mandag 24. september klokken 1830

Hamar: Møte i Landslogens X grad mandag 24. september klokken 1830
   
||| ||| |||
Formøtet starter presis kl. 1545
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger St. Andreasloger
St. Olav Hamarhus
St. Halvard Oppland
Svanen Oscar
Borgen  
St. Torleif  
St. Torfinn