Invitasjon til instruksjonskapitel i VIII grad i Stamhuset torsdag, den 26. oktober 2017 kl. 18:30.

Invitasjon til instruksjonskapitel i VIII grad i Stamhuset torsdag, den 26. oktober 2017 kl. 18:30.
   
|| || ||

 Aftenens instruksjonsforedrag blir holdt av Ordenens Bannerfører Stein Helge Tennebø. Foredragets tittel er "Refleksjoner over dyder og symboler". Her vil vi få et interessant innblikk i hva som skjuler seg bak tittelen.

Antrekk galla eller mørk dress med prydelser. Det blir et enkelt taffel etter foredraget.

Ved kaffen er det anledning til å stille spørsmål, både om aftenens foredrag, og om VIII grad generelt. Her har du mulighet til å få belyst spørsmål og problemstillinger som du ønsker avklaring på.

Vi ønsker deg hjertelig og broderlig velkommen til instruksjonskapitlet.

Sist redigert torsdag, 12 oktober 2017 08:13