Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, mandag 19. august klokken 1730

||| ||| Foto: |||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Svithun   Utstein
Olaf Kyrre   Oscar
Borgen   Akershus
    Hamarhus
    Vestfold