Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, onsdag 10. mai, klokken 1730

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, onsdag 10. mai, klokken 1730
   
|| || ||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger  
Kolbein   Oscar  
Rosene   De fire Roser  
St. Halvard   Hamarhus  
St. Olav   Oppland  
St. Torfinn   Vestfold  
Christian