Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, onsdag 16. august 2017, klokken 1730

Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, onsdag 16. august 2017, klokken 1730
   
|| || ||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet: 
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Bøgen   Vestfold
Leoparden   Oscar
Humanitas   Kronen
St. Magnus   Hamarhus
Sirius    
Borgen    
Murskjeen    
St. Torfinn