Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, onsdag 21. august klokken 1730

||| ||| Foto: |||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet
St. Johannesloger   St. Andreasloger
Cirkelen   Kronen
Leoparden   Oscar
Murskjeen   Akershus
    Vestfold