Møte i Landslogens IX grad i Stamhuset, tirsdag 20. august klokken 1730

||| ||| Foto: |||
Formøtet starter presis kl. 1515
Brødre fra følgende loger vil bli forfremmet på møtet:
St. Johannesloger   St. Andreasloger
St. Halvard   Hamarhus
Kolbein   Akershus
Haakon   Oscar
Svanen   Oppland
Corona Borealis   Vestfold
Passeren   Kronen